نسخه آزمایشی

عقب افتادن ازامام جماعت ۱۳۹۷/۶/۱۸ - ۳۲ بازدید

سلام علیکمحکم فقهی عقب افتادن از امام جماعت در سجده آخر نماز به این مقدار چیست؟ که مثلا دعای سجده آخر را طول بدهیم و مقارن با اتمام تشهد امام یا اوایل سلام امام؛ ما سر از سجده آخر برداریم؟مقلد رهبری
در مورد سوال نماز باطل نمی شود .

نظرات

نظر بدهید