عقل فرشتگان ۱۳۹۰/۴/۱۹

اسماء الهی یادگرفتنی به معنی متعارف کلمه نیستند؛ بلکه باید مظهر آن اسماء گشت. عقل نیست که اسماء الهی را در خود نمودار می سازد، بلکه روح انسان کامل است که جامع اسماء می باشد؛ و عقل، تنها یکی از قوای روح می باشد.کما اینکه تمام ملائک نیز از قوای روح انسان کامل می باشند.البته توجّه شود که انسان عادی برتر از فرشته نیست بلکه خلیفه ی خداست که برتر از فرشتگان می باشد.و خلیفه ی خدا کسی است که صاحب روح القدس باشد.انسان عادی (غیر معصوم) ، روح الایمان دارد نه روح القدس ؛ لذا در ردیف ملائک می باشد نه برتر از آنها.
اسماء الهی یادگرفتنی به معنی متعارف کلمه نیستند؛ بلکه باید مظهر آن اسماء گشت. عقل نیست که اسماء الهی را در خود نمودار می سازد، بلکه روح انسان کامل است که جامع اسماء می باشد؛ و عقل، تنها یکی از قوای روح می باشد.کما اینکه تمام ملائک نیز از قوای روح انسان کامل می باشند.البته توجّه شود که انسان عادی برتر از فرشته نیست بلکه خلیفه ی خداست که برتر از فرشتگان می باشد.و خلیفه ی خدا کسی است که صاحب روح القدس باشد.انسان عادی (غیر معصوم) ، روح الایمان دارد نه روح القدس ؛ لذا در ردیف ملائک می باشد نه برتر از آنها.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.