علاقه دختر به پسر -علاقه به جنس مخالف -ابراز علاقه به نامحرم ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ - ۹۳۵۸ بازدید

من یه دختریم که تا حالا با کسی دوست نشده ولی ۲سال پیش توی بازار یه پسری رو دیدم که خیلی ازش خوشم اومد اولش به خودم گفتم که دو روز بعد یادت میره ولی تا الان همش تو فکرمه خودم تعجب کردم که چه جور با یک نگاه عاشقش شدم خلاصه بعد از کلی پرسوجو دوست پسرداییم دراومد بعد فهمیدم پسر خیلی خوبیه. با کلی خواهش شمارشو از پسرداییم گرفتم وچند روز پیش همه چی رو بهش گفتم اونم وقتی همه چی رو براش توضیح دادم گفت بیا باهم دوست شیم ولی من به اون گفتم که اونو برای دوستی نمیخوام. خواهش میکنم کمکم کنید ممنون بای

یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران است که بین این امر با سلامت، رابطه ای نزدیک وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آنها احساس خوشبختی کنند و از زندگی با آنها لذت ببرند و در کنارشان منفعت بیشتری کسب کنند. در بین ارتباطات انسانی، نیاز به ارتباط با جنس مخالف هم در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود و این زمانی است که پسر و دختر تصمیم می گیرند همسر آینده خود را انتخاب کنند. در این ارتباط مقطعی ـ که لازمة شناخت از همدیگر است‌ـ اصولی مطرح است.باید توجه داشت نیروی پیوندجویی دو جنس مخالف، دلدادگی های پسرانه و دلبری های دخترانه و دل‌بستگی های دو طرف، همیشه در قشر جوان وجود داشته است. البته این ارتباط ها و علاقه ها منشأ تشکیل خانواده و بقای نسل و ادامة حیات می شوند، با این حال باید در چارچوب اصول اخلاقی و شرعی باشند.گاهی این علاقه درونی به جنس مخالف و نیاز به ارتباط با او، از چارچوب هنجارهای دینی خارج می شود و به سوی بی عفتی و گناه کشیده می شود که این امر بسیار ناشایست و غیر اخلاقی است.
م.
علل و انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف
برقراری ارتباط با جنس مخالف با انگیزه های مختلفی صورت می گیرد که از جمله به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
1. کسب شناخت برای ازدواج: انگیزة بسیاری از جوانان به ویژه دخترانی که به ارتباط با جنس مخالف رو می آورند، کسب اطلاعات در مورد طرف مقابل و انتخاب آگاهانة او به عنوان همسر آینده است. این گروه بر این باورند که با دوستی و ارتباط بهتر می توانند ابعاد شخصیتی فرد را شناسایی کرد و در صورت احراز هماهنگی، می توان او را به عنوان همسر آینده برگزید؛ اما باید توجه داشت در بسیاری از این ارتباط‌ ها، حدود و قواعد دینی و شرعی رعایت نمی‌شود. همچنین در بیشتر موارد، هدف، کام‌جویی جنسی است و شهوات جنسی به صورت ناهوشیار، فرد را به طرف جنس مخالف سوق می دهد و بحث آشنا شدن با هدف ازدواج، یک سپر دفاعی و توجیحی و مکانیزم دفاعی است. لذا در این موارد باید مراقب رفتارها و برخوردها بود.
2. انگیزة جنسی: از انگیزه های دیگر ارتباط دختر و پسر، بهره بری جنسی است. این پدیده در میان اقشاری از جامعه که از لحاظ رشد فکری و فرهنگی در انحطاط شدیدی به سر می برند، بیشتر دیده می شود. این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، همة ارزش های خانوادگی و فردی خود را قربانی می کنند و دست به رفتاری می زنند که برای اغلب افراد جامعه، بسیار پست تلقّی می شود. البته گفتنی است انگیزة فوق بیشتر در پسران وجود دارد و دختران، بیشتر تأمین عاطفی را وجهة همت خود قرار می دهند.
3. کسب وجهة اجتماعی: یکی دیگر از انگیزه های ارتباط با جنس مخالف این است که پسران، داشتن دوست دختر را برای خود یک قدرت اجتماعی تصور می کنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را یک جاذبة فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند. این افراد همچنین برای اینکه در جمع دوستان مورد تحسین قرار بگیرند یا دست کم بی عرضه و بی جرئت خوانده نشوند، به دنبال دوست پسر یا دختر می گردند.
این نگرش ها نقش مهمی در تحریک و تلاش دختران و پسران برای دوست یابی دارد. چنین نگرش هایی است که گاه برخی دختران و پسران را وادار می کند از طریق صحنه سازی و استفاده از روش های تقلبی، این گونه وانمود کنند که دارای دوست پسر و یا دختر هستند.
4. تأمین نیاز عاطفی: دختران و پسرانی که در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی هستند، همچنین خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنهان با جنس مخالف، درصدد کسب رضایت و یا به عبارت دیگر به دنبال یافتن شرایطی هستند که برای آنها اطمینان‌خاطر و رضایت مندی بیشتری فراهم کند و پناهگاهی برای جبران کمبود محبت خود فراهم می‌سازند.
5. اشاعة فحشا و بی عفتی: برخی از دختران و پسران به دلیل همکاری با شبکه های خارجی و کسانی که قصد تهاجم فرهنگی به کشورهای اسلامی را دارند، با جنس مخالف ارتباط برقرار کرده، از این طریق به اشاعة بی عفتی و گناه اقدام می کنند. کسانی هستند که از سوی سازمان های خارجی و ضد دینی حمایت می‌شوند تا به ترویج ظواهر فساد و انحرافات جنسی بپردازند و ضمن لوث کردن قبح گناه، بستر شکل‌گیری انحرافات را ایجاد کنند.
6. الگو گرفتن از جوامع غیرخودی: متأسفانه بخش قابل توجهی از جوانان ما، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خود را از جوامع غیرخودی و غیر اصیل می گیرند. بی تردید گسترش ارتباطات اجتماعی، توسعه فناوری و وسایل ارتباط جمعی و عوارض پدیدة جهانی شدن در همة عرصه ها، در این خودباختگی و روی آوردن به فرهنگ بیگانه، نقش اساسی دارد. این امور سبب می شود جوانان، فرهنگ ها و ارزش های جوامع دیگر را الگو قرار دهند و به گمان اینکه این گونه روابط، عامل رشد و نشانة کمال و وسیله ابراز شخصیت است، به آن روی آورند.
آثار رابطه با جنس مخالف
ارتباط با جنس مخالف، به‌خصوص اگر رابطه ای خارج از محدودة اخلاق و دستورات دینی باشد، آثار و تبعات زیان‌باری به دنبال دارد:
1. از بین رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوت ها: اگر انسان به غریزة جنسی، به عنوان یک هدف و خارج از چارچوب مقررات اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی بپردازد، هر عاملی را که بهتر و بیشتر به شهوت ها پاسخ دهد، جایز می‌شمارد. در این صورت، چشم چرانی، علاقه شهوانی به هم‌جنس، خودارضایی، اعتیاد به عکس ها، فیلم های مبتذل و آزادی ارتباط شهوانی دختران و پسران با یکدیگر، پسندیده به‌نظر می‌رسد؛ حتی اگر با ضابطه های عقلی و دینی در ستیز باشند و به نابودی شرافت انسانی و جامعة بشری بینجامند!
با نگاهی به جوامع غربی، پیامدهای منفی رابطه دختران و پسران را بر فرد و جامعه به خوبی درخواهیم یافت. در این جوامع، هدف انسان از زندگی و آینده روشن، از میان رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر آسیب های اخلاقی و انسانی، همه ناشی از غلبه شهوات و بی بندوباری بر عقل و ایمان است.
2. کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب: روشن است که گسترش محرّک های جنسی، انسان را به رابطة گسترده با جنس مخالف می کشاند و هرگونه شکست در این راه، به آسیب بزرگ تری خواهد انجامید. این نوع رابطه، هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای جنسی را به صورت آتشی شعله ور، عطشی روحی و درخواستی اشباع‌نشدنی درمی آورد. در نتیجه، با توجه به اینکه روح بشر بسیار تحریک‌پذیر است، اشتباه است اگر گمان کنیم تحریک‌پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است. هیچ پسری از تصاحب دختران و هیچ دختری از متوجه کردن پسران و در نهایت، هیچ دلی از هوس، سیر نمی شود. تقاضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام‌ناشدنی است و همیشه همراه نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوهاست و به سهم خود، به اختلالات روحی و بیماری های روانی منجر می گردد. البته همة اینها در صورتی رخ خواهد داد که تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد. کسی که تقوا دارد و حریم الهی را نگه می دارد، خداوند او را در نجات از این گرداب ها یاری می دهد.
3. تنوع‌طلبی: نوجوانان و جوانانی که پیش از ازدواج، با جنس مخالف خود رابطه برقرار می کنند، روحیة هوس‌بازانه پیدا کرده، حتی پس از ازدواج نیز روحیة هوس‌بازانه و تنوع‌طلبانه، روانشان را آزار می دهد. چه بسا به سوی منجلاب فساد کشیده شوند و راه بی بندوباری را در پیش گیرند. این افراد به دلیل تجربه‌های متعدد جنسیِ قبل از ازدواج، هیچ‌گاه به همسر خود قانع نیستند و به سوی هرزگی تمایل دارند.
4. آلوده شدن به گناه: قرآن کریم و روایت معصومان‰ انسان را از ارتباط جنسی با دیگران و نگاه های شهوت آمیز برحذر داشته، وعدة خسران و عذاب به مرتکبان چنین اعمالی داده است. قرآن کریم می فرماید: قُل لِّلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ و َیَحْفَظُوا فُروجَهُمْ ذَلِکَ أزْکی... و َقُل لِّلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَیَحْفظْنَ فُرُوجَهُنَّ و َلاَ یُبْدینَ... زینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ...؛[2] «به مؤمنان بگو! چشم های خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است... و به زنان باایمان بگو: چشم های خود را [از نگاه هوس آلود] فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را آشکار ننمایند جز بر شوهرانشان...».
این آیه، به صراحت دستور داده است زن و مرد نامحرم به یکدیگر نگاه شهوت آلود نداشته باشند. به راستی اگر به این آیه مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه هوس آلود نکنند، آیا دوستی ها و عشق های خیابانی به وجود می آیند؟ اگرچه این آیه مربوط به مطلق نگاه های آلوده به جنس مخالف است و از آن نهی می کند، ولی می توان به عنوان دلیل قاطعی برای غیر مجاز بودن ارتباط دختر و پسر، از آن بهره برد؛ زیرا در ارتباط دختر و پسر هزاران نگاه آلوده رد و بدل می شود و چه بسا از حد نگاه شهوانی بگذرد و به ارتباط جنسی منجر شود.
همچنین قرآن کریم در آیة 25 سورة نساء به مردان سفارش می کند با دخترانی که روابط پنهانی و دوستِ پسر دارند، ازدواج نکنند. قرآن کریم این عمل را زشت و ناپسند دانسته، در کنار افراد زناکار مطرح کرده است؛[3] همچنین در آیة پنج سورة مائده به مردان توصیه می‌کند پاک‌دامن باشند و از روابط پنهانی با زنان پرهیز کرده، دوستِ دختر نگیرند.[4]
علامه مجلسی در روایتی از معصومان‰ نقل می کند که فرمودند: «کسی که به حرام دستش را به دست زنی برساند، چون به صحرای محشر درآید، دستش بسته باشد؛ و کسی که با زنان نامحرم، خوش طبعی، شوخی و مزاح کند، خداوند در عوض هر کلمه، سالیان زیادی او را در محشر حبس می کند؛ و اگر زنی راضی شود که مردی به حرام او را در آغوش بگیرد، ببوسد یا به حرام با او ملاقات نماید و یا با او خوش طبعی و شوخی کند، بر او نیز گناهی همانند آن مرد است».[5]
5. تنزل موقعیت اجتماعی: ارتباط با جنس مخالف و افشا شدن آن، باعث لکه‌دارشدن آبروی دختر و پسر و خانواده آنها (مخصوصاً خانواده دختر) می شود و به نوعی خانواده‌ها را دچار بحران‌ می‌کند. چه بسا خانوادة دختر یا خود دختر دیگر نتوانند در آن محل بمانند و مجبور شوند به شهر و دیار غربت مهاجرت کنند. حتی ممکن است خانواده ای دختر خود را به قتل نیز تهدید کند.
6. ازدواج ناموفق: ازدواج هایی که ثمرة ارتباط قبلی دختر و پسر است، با مشکلات متعددی مواجه است. از طرفی چون عشق و علاقه، قبل از شناخت دقیق یکدیگر شکل گرفته است، قدرت انتخاب را از آنان سلب می کند و موجب می شود بدون شناسایی دقیقِ طرف مقابل و خانوادة او، اقدام به ازدواج کنند. بر این اساس، پس از گذشت مدتی از ازدواج و فرونشستن محبّت اولیه، دو طرف متوجه نقایص طرف مقابل و ناهماهنگی ها می شوند. مشاهدة این موارد، زمینه گسست و درگیری را بین همسران فراهم می کند. از سوی دیگر با توجه به ارتباط قبلی هر یک از دختر و پسر، آنها نسبت به همسر خود دچار سوءظن شده، حاکمیت فضای بی اعتمادی نیز به شکنندگی روابط آنها منجر خواهد شد. دختر و پسری که قبل از ازدواج با همدیگر ارتباط داشته اند، نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و همیشه این تصور وجود دارد که نکند همسرش با دیگری ارتباط دارد.
با توجه به مطالب بالا، بایستی عرض کنم که اگر آمادگی برای ازدواج دارد باهاش ازدواج کن و الا رابطه را قطع کن و اگر اینکار را نکنی بد نام دنیا و آخرت خواهی شد.
[1]. علی‌اکبر دهخدا، لغت نامه، ج1، ص1379.
[2]. نور (24)، 30‌ـ‌31.
[3]. فَانکِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمعرُوف مُحصَناتٍ غیْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أخْدان؛ «آنان را با اجازة خانواده هایشان به همسرى خود درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید؛ به شرط آنکه پاک‌دامن باشند و زناکار و دوست گیران نباشند».
[4]. وَلا مُتَّخذى اخدانٍ؛ «مردانى که دوست گیر از زنان نیستند».
[5]. محمدباقر مجلسى، عین الحیوة، ص140.
[6]. محمدحسین طباطبایى، تفسیر المیزان، ج16، ص35‌ـ‌36.
[7]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک: محمدرضا احمدی، روابط دختر و پسر، قم، معارف، 1386.
1روانشناسی و مشاورهمشخصات(3/100146407)ویرایش
دریافت یک نامه
Bottom of Form
.:: Porseman.org - بازیاب :

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسیار عالی بود.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.