علل تفاوت فرزندان ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ - ۹۹ بازدید

عواملی و شرائطی که در تربیت فرزندان نقش دارند برخی درونی و داخلی است و برخی بیرونی و خارجی .

عواملی و شرائطی که در تربیت فرزندان نقش دارند برخی درونی و داخلی است و برخی بیرونی و خارجی . به فرض که فرزندان شرائط خارجی یکسانی داشته باشند ولی هر گز شرائط و زمینه های داخلی آنها یکسان نمی باشد و همین تفاوت در شکل گیری شخصیت متفاوت و گاه متضاد آنها تاثیر فراوانی دارد . البته دو فرزند در ظاهر ممکن است شرائط خارجی یکسانی داشته باشند ولی با دقت و تامل روشن می گردد که ازاین حیث نیز کاملا یکسان نیستند و در برخی جهات با یکدیگر متفاوتند . تفاوت از نظر روحیه و استعداد و سرمایه ها و توانا ئی ها ی درونی و سلیقه امری غیر قابل انکارو اجتناب نا پذیر است و همین موجب می گردد که هیچ دو نفری کاملا شبیه هم نباشند .
علاوه بر آن عوامل محیطی هم خیلی تعیین کننده هستند به طور مثال دوست بد می تواند انسان را زیر و رو کند. ممکن است کسی در یک خانواده کاملا مذهبی بزرگ شده باشد، ولی در محیط مدرسه و محله در دام دوستی اسیر و گرفتار شود که ظاهری خوب ولی سیرت و باطنی بد داشته باشد. همین یک دوست کافی است که فرزند یک خانواده نیک سیرت را تبدیل به یک انسان بد سیرت و بد اخلاق نماید و از راه مستقیم خارج سازد. نمونه آن در قرآن کریم فرزند حضرت نوح (ع) است. پسر نوح با بدان بنشست-خاندان نبوتش گم شد.
دربارة شکل گیری رفتار و شخصیت انسان اعتقاد بر این است که عوامل مختلفی تأثیرگذار است که عبارتند از: ۱. وراثت ۲. محیط ۳. تعامل محیط و وراثت ۴. اراده و اختیار انسان
منظور از محیط هم شامل تمام متغیر های خارج از وجود فرد است که از آغاز باروری و انعقاد نطفه تا هنگام تولد و از آن هنگام تا مرگ انسان را در بر می گیرد و بر او تأثیر می گذارد پس شامل تمام انواع محیط یعنی محیط طبیعی مثل آب و هوا، تغذیه، منطقة جغرافیایی و محیط اجتماعی مثل روابط میان افراد خانواده، مدرسه، همسالان، جامعه، فرهنگ، مذهب، وسائل ارتباط جمعی، انجمن ها و... همه و همه را شامل می شود.
اما آنچه باید توجه داشت این است که انسان موجود منفعل محض نیست که هر چه این عوامل محیطی (اعم از طبیعی و اجتماعی و غیره) تأثیرگذار باشند، انسان پذیر است و بدون هیچ تصرفی رنگ آن عامل تأثیرگذار را به خود می گیرد. بلکه انسان اراده و اختیار آزاد انسان نیز در رشد انسان تأثیرگذار است و در رفتارهای آگاهانة انسان ارادة او نقش ایفا می کند. پس اگر معلم و مدرسه تأثیر خاص خود را روی فرد ایفا می کند، به گونه ای نخواهد بود که تمام آن نقش تأثیرگذار را بدون کم و کاست آن شاگرد پذیرا باشد و اگر هم تأثیری گذاشته است، می تواند با ارتقاء سطح آگاهی خود و آشنایی به جوانب مسأله، مسیر خود را تغییر دهد. نشانه های آن نیز در رفتار افراد قابل مشاهده است. همان طور که در برخی شاگردان تأثیر رفتار یا سخن معلم و مدرسه را مشاهده نمی کنیم و در برخی دیگر به شکل کامل و تمام تأثیر گذار بوده و در دستة سوم تأثیر اندک بوده است.
و یا مسیر از گذر زمان، شاگردی که در زمان تحصیل تابع محض معلم خود بودن در بزرگسالی تغییر مسیر داده است.

در مورد تربیت فرزند به منابع زیر مراجعه نمایید:
۱- تربیت کودک، ابراهیم امینی
۲- راه تربیت، مجید رشید پور، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۳- آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، مجید رشید پور، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۴- روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، دکتر غلامعلی افروز، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۵- تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه ای، عبدالعظیم کریمی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۶- والدین و مربیان مسؤول، رضا فرهادیان، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
۷- خانواده و دشواری های رفتاری کودکان، دکتر علی قائمی، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۸- مجموعه کتاب های خانواده، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
۹- پرورش مذهبی کودکان، دکتر علی قائمی
۱۰- آزادی کودک و حدود آن، دکتر علی قائمی
۱۱- اصول و روشهای تربیت در اسلام ، احمدی ،سید احمد ، تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۳
۱۲- اسلام و تعلیم و تربیت ،حجتی ، سید محمد باقر ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۶۸
۱۳- گفتارهائی پیرامون اثرات پنهان تربیت آسیب زا ،کریمی ، عبدالعظیم ، تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ، ۱۳۷۳
۱۴- با تربیت مکتبی آشنا شویم ، مظلومی، رجبعلی ، تهران : انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۶
۱۵-جایگاه پرورش حسِ دینی در تربیت کودکان نویسنده : محمد قمی فر

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.