علم الهی و هدف افرینش ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ - ۷۱۰ بازدید

فرجام بهشت یا دوزخ برای انسان از مقوله «شدنی» هاست یعنی ما باید به این دنیا بیاییم تا بهشتی یا جهنمی «بشویم» و ظرف وجود ما با حضور در این دنیا و طی مراحل علمی و عملی او گذر از فراز و نشیب ها شکل می گیرد. بنابراین تا به دنیا نیاییم پاداش و کیفر معنا پیدا نمی کند. و علم الهی هم تابع همین مساله است، یعنی او واقعیتی که ما با اختیار خود در زندگی دنیا بر می گزینیم و سرانجامی که در پی آن، افعال اختیاری خود می سازیم را می داند مثل معلمی که می داند فلان دانش آموز کوشا است و موفق. بنابراین اگر به دنیا آمدن و عمل اختیاری نبرد آن علم الهی هم نبود و بهشتی و جهنمی هم نمی بود.

فرجام بهشت یا دوزخ برای انسان از مقوله «شدنی» هاست یعنی ما باید به این دنیا بیاییم تا بهشتی یا جهنمی «بشویم» و ظرف وجود ما با حضور در این دنیا و طی مراحل علمی و عملی او گذر از فراز و نشیب ها شکل می گیرد. بنابراین تا به دنیا نیاییم پاداش و کیفر معنا پیدا نمی کند. و علم الهی هم تابع همین مساله است، یعنی او واقعیتی که ما با اختیار خود در زندگی دنیا بر می گزینیم و سرانجامی که در پی آن، افعال اختیاری خود می سازیم را می داند مثل معلمی که می داند فلان دانش آموز کوشا است و موفق. بنابراین اگر به دنیا آمدن و عمل اختیاری نبرد آن علم الهی هم نبود و بهشتی و جهنمی هم نمی بود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.