عوامل دین گریزی جوانان ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۴۲۸ بازدید

.علل دین گریزى در نسل حاضر چیست؟ چه راهکارهاى براى بهبود آن وجود دارد؟

به سادگى نمى توان گفت، نسل امروز جوانان ما دین گریز و احیانا دین ستیز هستند. اینان نسبت به واقعیات موجود جامعه، دیدگاه هاى متفاوتى دارند و چه بسا بخشى از آن دیدگاه ها و نارضایتى ها، وارد باشد؛ ولى ممکن است، بعضى از جوانان با توجه به شرایط محیطى و خانوادگى، از نارضایتى بیشترى برخوردار باشند و بعضى از نارسایى ها را ناشى از قوانین دینى بدانند ودر نتیجه اشکالات خویش را متوجه دین بکنند. البته کارآمدى دین بحثى است و کارآمدى برخى از مدیران بحث دیگر. اتفاقا در برخورد با این جوانان و گفت وگو با آنان، غالباً تصریح مى کنند که اشکالات آنان نه به اصل دین؛ بلکه به مدیران و کارگزاران بر مى گردد. بنابراین، بى تردید مى توان گفت: جوانان کشور از بهترین جوانان از حیث سلامت فکرى، روحى و دینى مى باشند البته سرمایه گذارى کلان دشمنان دین و کشور، براى تسخیر این دژ مستحکم و انحراف جوانان، خطرى بزرگ است؛ که باید نسبت به آن هوشیار بود. به هر حال، دین گریزى - هر چند در حد خیلى ضعیف - عوامل متعددى دارد؛ از جمله: 1. تبلیغات سوء دشمنان و ایجاد و القاى شبهه درباره دین،
2. روش هاى نادرست در آموزش دینى در دوران کودکى و نوجوانى،
3. ضعف و سستى بنیان هاى دینى در خانواده،
4. گرایش به سوى تمایلات و هواهاى نفسانى،
5. ضعف بینش و نداشتن آگاهى درست از ماهیت دین و نقش و کارکرد آن در تأمین سعادت دنیوى و اخروى انسان.
6. ناکارآمدى برخى از مدیران جامعه در اجراى برنامه هاى اعلام شده حکومت دینى، در نتیجه، بى پاسخ ماندن نیازهاى اولیه اجتماعى جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن و...)،
7. عدم توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها در برخى از ادارات و دستگاه هاى کشور،
8. درگیرى برخى گروه ها و جناح هاى سیاسى براى کسب قدرت سیاسى و در نتیجه، ایجاد یأس و ناامیدى جوانان براى نیل به خواسته هاى مشروع خویش.
براى مبارزه با دین گریزى باید پس از بررسى همه جانبه علل و عوامل آن، راه کارهاى مناسب را برگزید. آنچه در جامعه امروز ما بسیار مهم است، ایجاد موجى سهم گین و توفنده در برابر تهاجم فرهنگى دشمنان و ارایه چهره زیباى دین و زدودن غبار خرافات و کژاندیشى هاست، در این صورت دین با جذابیت فوق العاده اى که دارد، با توان مندى جوانان را به سوى خود فرا مى کشاند. از طرف دیگر شدیداً باید مواظب خطر دگرگونى در هویت فرهنگى و گرایش هاى نسل جوان بود. یکى از خطرات جدى فرهنگ مهاجم غرب این است که جوانان را چنان به سوى تمایلات شهوانى و آزادى هاى جنسى سوق دهد که اساساً گرایش به دین و دیانت در آنان رنگ بازد و دیگر براى آنان حق و باطل چندان اهمیتى نداشته باشد.
به هر حال، جوانى، از بزرگ ترین نعمت هاى الهى به بشر است و مثل هر نعمت خداداد دیگر، باید از آن استفاده اى بهینه کرد. جوانان، گران بهاترین سرمایه هاى کشورها به هنگام جنگ و صلح بوده و به عنوان سربازان و مدیران بالقوه در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، علمى، فرهنگى و... به شمار مى آیند. بنابراین، باید با برنامه ریزى دقیق، موانع پیش روى نسل حاضر (عوامل دین گریزى پیش گفته) را زدود و براى مشکلات آنان، راه کارهاى عملى ارائه کرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.