عیوب مرد -فسخ عقد ازدواج -استحقاق مهریه -مطالبه مهریه -مهریه عقد منفسخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ - ۳۴۲ بازدید

اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبی دارد که زن می تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق مطالبه مهریه را دارد؟

<BR>

همه مراجع:

اگر بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، می تواند تمام مهر خود را از شوهر بگیرد. اما اگر پیش از نزدیکی باشد، حق دریافت چیزی را ندارد؛ مگر اینکه شوهرش عنین باشد که در این صورت، می تواند نصف مهر خود را از او بگیرد. توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۸۳ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۳۷۹ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۴۷ و دفتر: خامنه ای.<BR>

تبصره.

«عنین» به مردی گویند که توان آمیزش جنسی را ندارد.<BR>

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.