غدیر در کلام امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ - ۱۷ بازدید

غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد. (صحیفه نور، ج۲۰، ص۲۷)
مسئله غدیر، مسئله ای نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. (همان ماخذ)
غدیر برای ایشان امام علی(ع) ارزش ندارد، آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش غدیر آمده است. (همان ماخذ)
زنده نگه داشتن این عید غدیر نه به این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، این ها خوب است اما مسئله این نیست،مسئله این است که به ما یاد بدهند چطور باید تبعیت کنیم.(همان ماخذ)
قضیه غدیر جعل حکومت است این است که قابل نصب است.(همان ماخذ)
غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد. (صحیفه نور، ج۲۰، ص۲۷)
مسئله غدیر، مسئله ای نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. (همان ماخذ)
غدیر برای ایشان امام علی(ع) ارزش ندارد، آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش غدیر آمده است. (همان ماخذ)
زنده نگه داشتن این عید غدیر نه به این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، این ها خوب است اما مسئله این نیست،مسئله این است که به ما یاد بدهند چطور باید تبعیت کنیم.(همان ماخذ)
قضیه غدیر جعل حکومت است این است که قابل نصب است.(همان ماخذ)
ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی.(همان ماخذ)
حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است، مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار بدهد.(همان ماخذ)
غدیر آمده است تا بفهماند سیاست به همه مربوط است.(همان ماخذ)
این حکومتی که عجین با سیاست است در روز غدیر برای حضرت امیر ثابت شد.(همان ماخذ)
این که این قدر صدای غدیر بلند شده است و این قدر برای غدیر ارج قائل شده اند -و ارج هم دارد- برای این است که با اقامه ولایت یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق همه این مسائل حل می شود و همه انحرافات از بین می رود. (همان جا، ج۳، ص۹۷) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۷/۱۰۰۱۱۲۴۳۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.