غیر یهودی در یهودیت ۱۳۸۸/۰۱/۱۷ - ۱۴۸۲ بازدید

آیا یهودها غیر از یهودی را جزء حیوانات به شمار می آورند، اگر این گونه است پس چرا اسرائیل با آمریکا و سایر کشورهای غیر یهود رابطه دارند؟

در ابتدا به مواردی در این خصوص که در تورات و تلمود وجود دارد می پردازیم:« نطفه غیر یهود نطفه اسب است!»؛ « همانگونه که خداوند حیوانات را برای آسایش انسان آفرید٬ این حیوانات انسان نما را بر ای آسایش یهود آفرید!» کتاب تلمود:
قسمت هایی از عقاید یهودیان در کتاب تلمود:
۱. هرگز خداوند از کارهای ابلهانه و غضب و دروغ برکنار نیست! (نعوذ بالله)
۲. خداوند از آن که یهود را به چنین حالی گذاشته سخت پشیمان است، به طوری که هر روز به صورت خود لطمه می زند و زار زار گریه می کند!
۳. ارواح یهود از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است!
۴. نطفه غیر یهود مثل نطفه بقیه حیوانات است!
۵. بهشت مخصوص یهود است، و هیچ کس به جز آنها داخل آن نمی شود. ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است!
۶. کشتن مسیحی از واجبات مذهبی ماست و پیمان بستن با او یهودی را ملتزم به اداء نمی کند!
۷. کلیساهای مسیحیان که در آنها سگ های آدم نما به صدا در می آیند به منزله زباله خانه است!
۸. اگر یهودیان نبودند برکت از روی زمین برداشته می شد و آفتاب ظاهر نمی شد و باران نمی بارید!
۹. اجانب مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست زیرا عید برای اجنبی و سگ خلق نشده است!
۱۰. سگ افضل از غیر یهودی است، زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد ولی نان دادن به اجنبی و غیر یهودی حرام است!
۱۱. ربودن اموال دیگران به وسیله ربا مانعی ندارد. زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می کند!
۱۲. تا می توانید از غیر یهود بکشید و چنان چه قدرت کشتن او را داشتید و او را به قتل نرساندید، مرتکب خلاف شرع شده اید!
۱۳. تعدی و تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد. زیرا کفار (غیر یهود) مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست!
۱۴. یهودی حق دارد زن های غیر یهودی را به زور برباید و زنا و لواط به غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد!
۱۵. هر گاه یک نفر یهودی در جلوی زن خود با زنی زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شود و یا علیه او شکایت کند!
۱۶. جایز است انسان شهادت به دروغ بدهد. چنان چه لازم شد می توانید بیست قسم دروغ بخورید ولی برادر یهودی خود را در معرض خطر قرار ندهید!
منابع: مورد ترجمه مواردی از کتاب تلمود است که در کتاب «شناخت یهود» نوشته اسدالله محمدی نیا، گرد آمده است.
اما در خصوص رابطه اسرائیل با کشورهای دیگر باید گفت که هر چند اسرائیل نمونه یک رژیم نژاد پرست و دست نشانده است اما در خود این رژیم کسانی نیز وجود دارند که رابطه با دولتهای دیگر را بر اساس منافع دنبال می کنند. و سعی دارند تا با معرفی به مظلوم نمایی حمایتهای غرب را متوجه سازند. هلوکاست نمونه این مظلوم نمایی است. و در ثانی بین مذهب و سیاست تمایزی در اسرائیل وجود دارد آنها به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند بر اساس آموزه های تورات سیاست خارجی را تنظیم نمایند به نژاد پرستی متهم می شوند و اگر آموزهای تورات را به کنار زنند هویت یهودی خود را از دست داده اند. بنابر این سعی در اتخاذ شیوه ای متعادل گرفتند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.