فرار جن ها از مقابل شهابها ۱۳۹۱/۶/۱۳

در جهان آفرینش، موجوداتی دیگر حضور دارند که از جمله آنها «اجنه» هستند و شیاطین نیز از طایفه آنها می باشند. «جنّ» موجودی است دارای قدرت نفوذ به آسمان ها. آسمان ها نیز محل تدبیر امور است و ملائکه الهی - که کارگزاران دستگاه عظیم خلقت اند - بر طبق برنامه های معیّن، به تدبیر امور زمین و غیر آن اشتغال دارند.
در جهان آفرینش، موجوداتی دیگر حضور دارند که از جمله آنها «اجنه» هستند و شیاطین نیز از طایفه آنها می باشند. «جنّ» موجودی است دارای قدرت نفوذ به آسمان ها. آسمان ها نیز محل تدبیر امور است و ملائکه الهی - که کارگزاران دستگاه عظیم خلقت اند - بر طبق برنامه های معیّن، به تدبیر امور زمین و غیر آن اشتغال دارند.
شیاطین با قدرت و امکاناتی که دارند، می توانند به محل ملائکه نفوذ کرده و استراق سمع کنند و از امور و وقایع آینده و مقدرات، مطلع شوند. در این صورت شهاب ها به تعقیب و طرد آنان می پردازند (شهاب به معنای قطعه آتش است). البته شهاب محدود به آنچه که ما می بینیم نیست؛ سنگ های آسمانی که به جو زمین می آیند نیز، شهاب نام دارند؛ ولی معلوم نیست که این ها همان شهاب هایی باشند که به تعقیب شیاطین مأموراند. آنچه گفته شد مدلول چند آیه قرآن است و اگر شخصی عظمت هستی و پهناوری آن را بشناسد و آن گاه به اطلاعات ناقص انسان ها در این زمینه بنگرد، این مسائل را به آسانی خواهد پذیرفت.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.