فرزندان ابلیس ۱۳۹۱/۹/۶

۱. از جمله آیاتی که بدین موضوع اشاره کرده اند، آیات ۵۰ و ۵۱ سوره مبارک کهف است. در آیات مزبور آمده است: «و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلاه ما اشهدتهم خلق السموات والارض...» در این دو آیه شریف، هم به ذریه ابلیس تصریح شده و هم ضمیر جمع در «اشهدتهم» به آنان باز می گردد.
۱. از جمله آیاتی که بدین موضوع اشاره کرده اند، آیات ۵۰ و ۵۱ سوره مبارک کهف است. در آیات مزبور آمده است: «و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلاه ما اشهدتهم خلق السموات والارض...» در این دو آیه شریف، هم به ذریه ابلیس تصریح شده و هم ضمیر جمع در «اشهدتهم» به آنان باز می گردد.
۲. این که منظور از ذریه در آیه مزبور فرزندان ابلیس است یا پیروان او میان مفسران اختلاف دیدگاه وجود دارد که اکثر به معنای فرزندان، عده کمی از آنها به معنای پیروان و بالاخره گروه سوم تلفیقی از فرزندان و پیروان گرفته اند (آلوسی، روح المعانی، ج ۱۵،: ص ۲۹۵).
ولی با توجه به واژه ذریه که معنای صریح آن فرزندان است و معنای پیروان، مفهوم مجازی آن را تشکیل می دهد دیدگاه اکثر مفسران آن است که ذریه در این آیه شریف به معنای فرزندان است.
۳. از آنجا که ابلیس از گروه جنیان بوده و با توجه به این که دسته مزبور از موجودات شبه مادی می باشند، زاد و ولد در آنها امری به نظر بعید نمی آید.
۴. چون جنیان از موجودات پنهان از دید ما هستند هرگونه آگاهی ما از آنها به وسیله وحی یا به طور کلی کلمات منقول از معصومین است. در منابع مذکور نامی از فرزندان ابلیس برده نشده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.