نسخه آزمایشی

فرقه احقاقی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ - ۵۱۳۵ بازدید

فرقه احقاقی
هم‏اینک مرکز این گروه کشور کویت است و آخرین رئیس آنان فردی به نام میرزا حسن احقاقى بود که مرجع فقهى شیخیّه اسکو و دیگر مناطق آذربایجان نیز بود.( ر.ک: احقاق‏الحق، ص۱۶۷ – ۲۲۳)
رهبر احقاقی ها بعد از میرزا حسن احقاقی حایری اسکویی به دست فرزند ایشان میرزا عبد الرسول احقاقی حایری اسکویی افتاد که او در سال ۱۳۸۲ به فوت کردند و بعد از او فرزنداش عبد الرسول احقاقی حایری اسکویی رهبری این گروه را بر عهده دارد.
فرقه احقاقی
هم‏اینک مرکز این گروه کشور کویت است و آخرین رئیس آنان فردی به نام میرزا حسن احقاقى بود که مرجع فقهى شیخیّه اسکو و دیگر مناطق آذربایجان نیز بود.( ر.ک: احقاق‏الحق، ص۱۶۷ – ۲۲۳)
رهبر احقاقی ها بعد از میرزا حسن احقاقی حایری اسکویی به دست فرزند ایشان میرزا عبد الرسول احقاقی حایری اسکویی افتاد که او در سال ۱۳۸۲ به فوت کردند و بعد از او فرزنداش عبد الرسول احقاقی حایری اسکویی رهبری این گروه را بر عهده دارد.
احقاقی ها (شیخیه) از جمله گروه های مطرح شیعی کویت اند. این گروه، از خانواده احقاقی های شیخیه آذربایجان که یکی از ۳ فرقه مهم شیخیه است به شمار می روند و منتسب به میرزا موسی احقاقی هستند.

شیخیه کویت دارای پشتوانه اقتصادی گسترده، نفوذ در میان شیعیان و دولتمردان و برخوردار از حمایت دولت است و در زمینه حسینیه ها و کمک به ایتام فعالیت زیادی دارند. احقاقی ها، مشرب اخباری گری دارند و قائل به رابطه ویژه ای میان امام غائب و برخی ارکان و شیوخ خود هستند. سیر و سلوک زاهدانه و اذکار و اوراد و اعتقادات خاص، آنان را از دیگران متمایز ساخته است.

مرید پروری، رواج اعتقاد به مکاشفات و رؤیاها و خواب ها و دوری از سیاست و درون گرایی، از ویژگی های آنان است. شیخیه، بستر پیدایش بابیت و بهائیت گشته و عقاید انحرافی زیادی از این فرقه پدید آمده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب