فرقه صوفیه ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ - ۲۱۹۷ بازدید

در حال حاضر درویشی و صوفی گری یک فرقه ی ممنوعه است یا صرفا یک فرقه منحرف؟

درویش و صوفی گرایی در حال حاضر یک فرقه است که دچار انحرافاتی شده اند و بر همین اساس در برخی مناطق و یا در برخی مواقع فعالیت آنها ممنوع شده و از گسترش عقاید باطل آنها جلوگیری می شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.