فرق امامت و نبوت و رسالت ۱۳۹۲/۱/۳۱ - ۱۶ بازدید

بـطـوری کـه از آیـات و احادیث برمی آید کسانی که از طرف خدا ماموریت داشتند دارای مقامات مختلفی بودند : ۱ - مقام نبوت یعنی دریافت وحی از خداوند بنابراین نبی کسی است که وحی بر او نازل می شود ۲ - مقام رسالت یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ ونشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن بنابراین رسول کسی است که موظف است در حوزه ماموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد و برای یک انقلاب فرهنگی و عقیدتی تلاش نماید ۳ - مقام امامت یعنی رهـبـری و پـیـشوایی خلق , در واقع امام کسی است که با تشکیل یک حکومت الهی سعی می کند احـکام خدا را عملا اجرا نمایدبه عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات الهی است
بـطـوری کـه از آیـات و احادیث برمی آید کسانی که از طرف خدا ماموریت داشتند دارای مقامات مختلفی بودند : ۱ - مقام نبوت یعنی دریافت وحی از خداوند بنابراین نبی کسی است که وحی بر او نازل می شود ۲ - مقام رسالت یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ ونشر احکام خداوند و تربیت نفوس از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن بنابراین رسول کسی است که موظف است در حوزه ماموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد و برای یک انقلاب فرهنگی و عقیدتی تلاش نماید ۳ - مقام امامت یعنی رهـبـری و پـیـشوایی خلق , در واقع امام کسی است که با تشکیل یک حکومت الهی سعی می کند احـکام خدا را عملا اجرا نمایدبه عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات الهی است در حالی که وظیفه رسول ابلاغ این دستورات می باشد .
تفسیر نمونه ج ۱ ص ۴۴۰، مکارم شیرازی - ناصر و دیگران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.