فرق خدا با ائمه (لا فرق بینک و بینها) ۱۳۹۲/۴/۲۴ - ۶۰ بازدید
از ان جهت که مخلوق هیچ استقلال وجودی از خود ندارد و عین الربط به وجود باری تعالی می باشد بنابراین همه کمالاتی که در ان تابش کرده است در حقیقت از ان باری تعالی است ، اگر چه همه کمالات حضرت حق در ان تجلی کرده باشد .مانند صورت در اینه که گر چه همه جمال صاحب جمال را تجلی داده است ولیکن این جمال برای صاحب جمالبالذات است و برای صورت در اینه بالعرض است و اینگونه است نسبت انسان کامل با حضرت حق که گر چه همه کمالات حق در ائمه تجلی کرده است زیرا انها اسم اعظم پروردگار میباشند که مستجمع جمیع کمالات حضرت حق به شمار می روند ولیکن همه این کمالات برای ایشان بالعرض است نه حتی بالتبع تا چه برسد که بالذات باشد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.