فرق عبادت با سایر اعمال ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ - ۴۱۰ بازدید

چه اعمالی می توانند عبادت باشند و یا این که وجه تمایز اعمال عبادت و سایر اعمال چیست؟

عبادت عملی است که در راستای اطاعت از فرمان الهی و با نیت کمال و قرب به خداوند انجام می شود و دارای دو معنای خاص و عام است - عبادت به معنای خاص همان مناسک عبادی مانند نماز و روزه و حج و امثال آن است که به دو بخش واجب و مستحب تقسیم می گردد، اما عبادت به معنای گسترده و عام، عبارت است از بندگی و اطاعت خدا در تمام امور زندگی.بنابراین هر عملی که در راستای رضایت خداوند و انجام وظیفه صورت گیرد، حتی اگر امور عادی مانند خوردن و خوابیدن و تجارت در بازار باشد، با این نیت تبدیل به عبادت می گردد.
به طور مثال اگر مادران و همسران نیز در زندگی خود نیت داشته باشند، بچه داری و شوهرداری آنان نیز جزء عبادت محسوب می شود و این که خداوند در قرآن فرموده: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؛ جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت - منظور همین معنا است، یعنی هدف از خلقت، بندگی خدا به معنای وسیع کلمه است و این نوع بندگی است که کمال و سعادت آفرین است، بندگی و تابع خدای حکیم بودن برای انسان معرفت و کمال می آورد و غرض خلقت چیزی جز به کمال رسیدن انسان و جن نیست.
بنابراین فرق مناسک عبادی با سایر اعمال در این است که مناسک عبادی، یعنی اعمالی که در آنها تعبد و قصد قربت شرط است، مانند نماز و روزه و حج، بدون نیت، اصولا باطل و بی اثر است و اگر واجب باشد، موجب عقوبت اخروی می شود، اما سایر اعمال بدون نیت، باطل نیست و عقوبت ندارد ولی این امکان در آنها وجود دارد که با نیت به عبادت تبدیل شوند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.