فرق نماز و یوگا ۱۳۹۰/۳/۲۴ - ۱۳ بازدید

نماز به هیچ وجه با یوگا قابل قیاس نیست؛ زیرا یوگا صرفاً نوعی ورزش همراه با تمرکز است و از آثار معنوی، فرهنگی و تربیتی و ارتباط با مبدا هستی کاملاً تهی است. در حالی که نماز به تعبیر عرفا، مکتب جامع است؛ یعنی، جامع ترین و کامل ترین راه پرواز از جهان ماده و پیوستن به معبود و معشوق حقیقی و کمال و جمال مطلق است. هر یک از شروط و اجزاء و اقوال و افعال نماز دارای معانی و اسراری عظیم و در بر دارنده اصول تربیتی و پیام آور فرهنگی خاص هستند که هیچیک از آنان در یوگا وجود ندارد.
نماز به هیچ وجه با یوگا قابل قیاس نیست؛ زیرا یوگا صرفاً نوعی ورزش همراه با تمرکز است و از آثار معنوی، فرهنگی و تربیتی و ارتباط با مبدا هستی کاملاً تهی است. در حالی که نماز به تعبیر عرفا، مکتب جامع است؛ یعنی، جامع ترین و کامل ترین راه پرواز از جهان ماده و پیوستن به معبود و معشوق حقیقی و کمال و جمال مطلق است. هر یک از شروط و اجزاء و اقوال و افعال نماز دارای معانی و اسراری عظیم و در بر دارنده اصول تربیتی و پیام آور فرهنگی خاص هستند که هیچیک از آنان در یوگا وجود ندارد. به نظر می رسد آنچه باعث این مقایسه نادرست شده چند چیز است: ۱ - اینکه غالباً نمازهای ما حقیقی و با حضور قلب و آداب باطنی نیست، و چون به ژرفای نماز راه نیافته و نماز در سویدای دل ما رسوخ نکرده است، با حرکات دیگری که با نگرش سطحی مشابه می نمایند یکسان انگاشته می شود.
۲ - بی توجهی به اسرار و روح نماز و تعالیم و پیامدهای معنوی، تربیتی، روحانی، دنیوی و اخروی هر یک از اجزاء و شرایط نماز.
در این زمینه ر. ک : آداب الصلوه، امام خمینی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.