فصیح ترین آیه؟ ۱۳۹۰/۹/۲۲ - ۲۱ بازدید

گرچه تمام آیات قرآن شریف از نظر فصاحت و بلاغت در اوج قوت و استحکام ند ولی در عین حال در مقایسه با یکدیگر متفاوتند و در این جا به یکی از فصیح ترین آیات قرآن اشاره می شود و همین آیه بود که در موقع نزول، عرب جالی نیرومند در فصاحت را به اعجاب واداشت و آن را کاملا در برابر قرآن خاضع نمود.
آیه این است: «و قیل یا ارض ابلعی مائک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الا مرواستوت علی الجودی؛ V}(سوره هود، آیه ۴۴){V گفته شد ای زمین آب خویش فرو بر و ای آسمان تو هم از ریزش خودداری کن و آب فرو نشست و فرمان حق انجام گردید و کشتی بر کوه نشست».
گرچه تمام آیات قرآن شریف از نظر فصاحت و بلاغت در اوج قوت و استحکام ند ولی در عین حال در مقایسه با یکدیگر متفاوتند و در این جا به یکی از فصیح ترین آیات قرآن اشاره می شود و همین آیه بود که در موقع نزول، عرب جالی نیرومند در فصاحت را به اعجاب واداشت و آن را کاملا در برابر قرآن خاضع نمود.
آیه این است: «و قیل یا ارض ابلعی مائک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الا مرواستوت علی الجودی؛ (سوره هود، آیه ۴۴) گفته شد ای زمین آب خویش فرو بر و ای آسمان تو هم از ریزش خودداری کن و آب فرو نشست و فرمان حق انجام گردید و کشتی بر کوه نشست».
توجّه می فرمایید که در یک آیه کوتان تمام واقعه طوفان نوح بیان شده و در عین اختصار مطلب با جملاتی جاندار و رسا ادا شده و صحنه را کاملا ملموس و مجسم کرده است.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱۹۸۳/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.