فعالیت عرفان حلقه ۱۳۹۲/۳/۱۰

عرفان حلقه یگ گروه غیر قانونی است که هم اکنون رهبرش زندان است و وزارت بهداشت هم تأیید رسمی بر سلامت کار این گروه نداشته است. کار ما در قدم اول روشنگری است که دیگران بدانند این گروه واقعا یک عرفان نیست بلکه یک فرقه است که رهبر خود خوانده این جریان انرا ایجاد کرده است. برای این که بدانید که مبانی این فرقه چگونه با مبانی دینی در تضاد است همین سایت یعنی سایت عرفان های نوظهور نهاد را (بخش عرفان حلقه) را مطالعه فرمایید تا بیشتر در این مورد مطلع شوید.
همچنین کتب و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده است که در سایت مذکور، قابل دسترسی می باشد
عرفان حلقه یگ گروه غیر قانونی است که هم اکنون رهبرش زندان است و وزارت بهداشت هم تأیید رسمی بر سلامت کار این گروه نداشته است. کار ما در قدم اول روشنگری است که دیگران بدانند این گروه واقعا یک عرفان نیست بلکه یک فرقه است که رهبر خود خوانده این جریان انرا ایجاد کرده است. برای این که بدانید که مبانی این فرقه چگونه با مبانی دینی در تضاد است همین سایت یعنی سایت عرفان های نوظهور نهاد را (بخش عرفان حلقه) را مطالعه فرمایید تا بیشتر در این مورد مطلع شوید.
همچنین کتب و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده است که در سایت مذکور، قابل دسترسی می باشد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.