نسخه آزمایشی

فکر به نامحرم در آمیزش-استمنای متأهل-نزدیکی از پشت-حکم سکس دهانی ۱۳۸۹/۲/۲ - ۱۰۹۹ بازدید

می خواستم بدانم شوهر هنگام مقاربت و نزدیکی با همسر (زن) خود اگر زنی دیگر را در خیال خود داشته باشد مرتکب کار حرامی شده یا خیر؟ مثلا چهره یکی از هنرپیشه های زن خارجی یا ایرانی یا هر زن زیبای دیگری (مثلا دختری را که دوست داشته زنش شود ولی او جواب رد داده) را در ذهن بیاورد و با تصور آن به عمل نزدیکی با همسر خود بپردازد و ارضا شود و منی از او خارج گردد. البته بدون اینکه به همسر خود این را بگوید. این حکم برای زن چگونه است آیا اشکال ندارد یا نباید اینکار را کرد؟من برخی اوقات که با همسرم به حمام میروم. با نگاه به بدن لخت او یک زن زیبا را تصور می کنم که در حال معاشقه و آمیزش با آن هستم. و در همین حین انزال می شوم. به همسرم هم میگویم اینقدر بدنت جذاب است که با دیدن بدن لختت من ارضا می شوم و همسرم هم از این گفته بسیار خوشحال می شود. می خواستم بدانم اینگونه انزال شدن من اشکال ندارد؟همسر من از طریق نزدیکی واژنی ارضا نمی شود. وقتی شروع به نزدیکی واژنی می کنیم میگوید هیچ احساسی به من دست نمی دهد. حتی علیرغم میل باطنی ام به خاطر اینکه همسرم ارضا شود واژن و کلیتوریس همسرم را هم لیس زده ام ولی او ارضا نشده. به پزشک زنان هم مراجعه کرده ایم و گفته مشکلی نیست و وضعیت همسرم طبیعی است. همسرم تنها از طریق نزدیکی مقعدی احساس رضایت میکند ولی مرجع او بنابر احتیاط واجب این کار را حرام دانسته. البته من تا کنون نزدیکی مقعدی به وسیله آلت با همسرم نداشته ام.ولی من انگشت سبابه ام (اشاره) را تا انتها داخل مقعد همسرم میکنم و در میاورم. از آنجاییکه همسرم از اینکار لذت میبرد نتیجه گرفته ام که از نزدیکی مقعدی هم باید لذت ببرد. اولا می خواستم بدانم این کار اشکال ندارد که انگشتم را داخل مقعد همسرم میکنم با توجه به اینکه مرجع زنم بنابر احتیاط نزدیکی مقعدی (ورود آلت به مقعد) را حرام می داند (البته مرجع من حرام نمی داند و مکروه می داند). ثانیا آیا همسرم میتواند در این مورد به مرجعی برگشت کند که نزدیکی مقعدی را جایز میداند، چون از طریق نزدیکی واژنی احساس رضایت نمی کند، یا نیازی نیست که در این مورد برگشت کند و من با توجه به شرایط همسرم می توانم نزدیکی مقعدی با همسرم داشته باشم با اینکه مرجع او اینکار را بنابر احتیاط واجب حرام میداند ولی مرجع من اینکار را جایز می داند (البته با کراهت)
لیسیدن سوراخ مقعد همسر(زن) از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ از آنجاییکه همسر من از طریق مقعد ارضا می شود. او بعد از رفتن به دستشویی و تخلیه کامل خود و شستن سوراخ مقعد با مواد بهداشتی به پیش من می آید و من هم یکبار دیگر مقعد همسرم را تمیز میشویم تا از نظر بهداشتی هیچ مشکلی نداشته باشد و هیچ اثری از آلودگی و نجاست در آن وجود نداشته باشد و بعد با زبانم شروع به لیسیدن سوراخ مقعد همسرم می کنم و او هم احساس لذت می کند. البته از اینکار اصلا خوشم نمیاید ولی برای خوشحال کردن همسرم آن را انجام میدهم. می خواستم بدانم اینکار از نظر شرعی اشکال ندارد؟
۱. از نظر شرعی حرام نیست ولی اخلاقه شایسته نیست.۲. استمنا از طریق نگاه به بدن زن جایز نیست۳. با توجه به اینکه مرجع همسرتان احتیاط کرده اند می تواند به مرجع دیگری رجوع کندو اشکال ندارد ولی در نهایت این کار مکروه است.
۴.لیسدن منی و غائط حرام است ولی لیسیدن مقعد اگر پاک باشد اشکال ندارد ولی شایسته است که در این زمینه بهداشت را رعایت کنید

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.