فلسفه حرمت ابدی ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۳۲۴ بازدید

لطفاً بفرمائید فلسفه حرمت ابدی که در برخی ابواب فقهی بدان اشاره گردیده چیست؟

عمده فلسفه حرمت ابدی، وجه بازدارندگی آن و حفظ مصالح خانواده و جامعه است. مثلا اگر یک نفر همسرش را نه بار طلاق دهد و رجوع کند همسرش بر وی حرمت ابدی پیدا می کند. یعنی شان ازدواج بیش از آن است که به صورت متزلل با آن برخورد کرد. در طلاق هشتم هشدار می دهد که اگر یک بار دیگر طلاق داده شود دیگر امکان ازدواج تا ابد وجود ندارد. از این رو نسبت به اقدام به طلاق حالت بازدارندگی دارد.یا زنی اگر در حالت تاهل زنا کند، تا ابد بر مرد زناکار حرام می شود. این حرمت ابدی جهت بازدارندگی زن متاهل و حفظ حرمت حریم خانواده است. این زن در صورت نارضایتی از همسرش می تواند طلاق بگیرد و سپس با آن مرد ازدواج کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.