فلسفه شرور ۱۳۹۰/۶/۸ - ۲۵ بازدید

مساله خیر و شر یکی از مباحث مهم فلسفی و کلامی است. اکنون به اندازه ای که باعث طولانی شدن کلام و ملالت نشود، چند نکته راعرض می کنیم : الف ) خیر به چیزی گفته می شود که هماهنگ با وجود ما ومایه پیشرفت تکامل ماست .
در مقابل شر چیزی است که ناهماهنگ باوجود ما باشد و مایه عقب ماندگی و انحطاط گردد . ب ) خیر و شرسه گونه قابل تصور است : خیر مطلق ، شر مطلق ، خیر و شر نسبی ؛ خیر مطلق آن است که هیچ جنبه منفی نداشته باشد و شر، عکس آن ؛ یعنی هیچ جنبه مثبت ندارد،خیر و شر نسبی بین آن دو است . ج ) از دیدگاه یک خداپرست ، از این اقسام که بر شمردیم ، دو قسم امکان وجود دارد :

مساله خیر و شر یکی از مباحث مهم فلسفی و کلامی است. اکنون به اندازه ای که باعث طولانی شدن کلام و ملالت نشود، چند نکته راعرض می کنیم : الف ) خیر به چیزی گفته می شود که هماهنگ با وجود ما ومایه پیشرفت تکامل ماست .
در مقابل شر چیزی است که ناهماهنگ باوجود ما باشد و مایه عقب ماندگی و انحطاط گردد . ب ) خیر و شرسه گونه قابل تصور است : خیر مطلق ، شر مطلق ، خیر و شر نسبی ؛ خیر مطلق آن است که هیچ جنبه منفی نداشته باشد و شر، عکس آن ؛ یعنی هیچ جنبه مثبت ندارد،خیر و شر نسبی بین آن دو است . ج ) از دیدگاه یک خداپرست ، از این اقسام که بر شمردیم ، دو قسم امکان وجود دارد :
یکی خیر محض و دیگری آنچه خیرش بیشتر است ؛ اما آنچه شر محض یا شرش بیشتر از خیر باشد، امکان وجود آن از سوی خداوند نیست ، چون خداوند حکیم است و از حکیم ، کارقبیح تحقق پیدا نمی کند .معروف میان فلاسفه و دانشمندان این است که شردر تحلیل نهایی بازگشت به امر عدمی می کند و امر وجودی که سرچشمه ًعدم است .
شاید نخستین کسی که این نظریه را ابراز داشت ، افلاطون بودبنابراین خیر، چیزی جز وجود نیست ، از این رو خلقت و آفرینش خدا به موجودات تعلق گرفته ، نه عدم ها . د ) اگر در بعض روایات خداوند به عنوان خالق شر و خیر ذکر شده ( مثل آن چه از امام صادق ( ع ) نقل شد که : الخیر والشر کله من الله ) مقصود شرهای نسبی است ، که به امر وجودی بر می گردد ؛مثل حیوانات موذی ، که گرچه از نظر ما ( افراد ظاهربین ) شر و بد هستند،ولی منافعی دارند ولو اینکه آن منافع از نظر ما مخفی است . در روایتی آمده است اگر مارها و عقرب ها و حیوانات گزنده نبود که سموم هوا را جذب کنند، هیچ موجودی ، زنده روی زمین باقی نمی ماند .
و یا مثلا باران از نظرمنافعی که برای انسان و حیات همه موجودات دارد، خیر است ، گرچه ازنظر آن کسی که ضرری به خانه او می رسد، شر محسوب می شود .مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که استاد الفلاسفه است ، به نقل از مرحوم علامه مجلسی ( ره ) در ( ( مرآت العقول ) ) در شرح این روایات فرموده است منظور ازشر اموری است که با طبع انسان سازش ندارد، هر چند دارای مصلحت است ، چون شر دو معنی دارد : چیزی که ملایم و هماهنگ با طبایع نیست ،مانند حیوانات موذی ، و چیزی که موجب فساد است و در آن مصلحتی وجود ندارد .آنچه از خدا نفی می شود، قسم دوم است . ه ) لذا بعضی گفته اند ما در عالم ، بد مطلق نداریم و هر چه که لباس وجود و هستی پوشیده ، به نحوی خیر دارد ولو بر ما پوشیده باشد .ملای رومی در مثنوی گفته است : پس بد مطلق نباشد در جهان      بد به نسبت باشد این را هم بدان زهر مار آن مار را باشد حیات     نسبتش با آدمی باشد ممات ( مدرک این مطالب کتاب تفسیر پیام قرآن ، جلد ۴ است ، که برای اطلاع بیشترمی توانید به آن کتاب مراجعه کنید .)
از طرف دیگر شر را به اعتبارات دیگری نیز تقسیم می کنند از قبیل شر اخلاقی یعنی رذائل و رفتارهای سوء و شرور طبیعی، مثل زلزله، سیل و ...
شرور طبیعی به خودی خود اموری وجودی بوده و خیرند و وجود همه آنها در طبیعت و نظام تکوین لازم است، تا تعادل طبیعت محفوظ بماند.
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست (گلشن راز ،شیخ محمود شبستری)
اگر یک ذره را بر گیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای (گلشن راز، شیخ محمود شبستری)
در عین حال این امور که از لوازم انفکاک ناپذیر عالم ماده هستند ، از آن جهت که گاه به انسان آسیب می رسانند و باعث نقصی در مال یا بدن یا سایر امور متعلق به انسان می شوند، شر نامیده می شوند؛‌ لذا شر بودن این امور، نسبی و بالعرض است .
اما شرور اخلاقی اصالتا شرند . حسد و غیبت و دروغ و ... ظهورات نقایص نفسانی هستند. همان طور که نبود برق باعث خاموش شدن لامپ می شود یا نبود چشم باعث می شود که انسان دست به عصا راه رود یا نقص پا باعث می شود که انسان سوار ویلچر شود. اینها فعلند ولی عامل این افعال یک نوع عیب و نقص است. علی علیه السلام می فرماید: «حسد رأس عیبها و نقصهاست» و «حسود همیشه بیمار (ناقص) است»، «حسد مرضی است که شفا ندارد» ، «حسود دائم المرض است اگر جسمش سالم باشد». (مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۲۱-۲۳) و فرمود: «غیبت نهایت درجه ی تلاش عاجز است». (نهج البلاغه، قصار ۴۶۱) یعنی منشأ آن نداشتن تربیت صحیح ، فقدان خودسازی و عدم قدرت روحی و فقدان کنترل نفس است. پیامبر (ص) فرمود: «انسان غیور زنا نمی کند». (نهج البلاغه، قصار ۳۰۵) یعنی زنا نتیجه عدم غیرت است.
از طرف دیگر شرور اخلاقی می توانند منجر به شرور طبیعی شوند. آیات و روایات بسیاری حاکی این هستند که بسیاری از بلایای طبیعی نتیجه فساد اخلاقی و عقیدتی مردم است. «ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النّاسِ لِیُذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ؛ به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و دریا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند». (روم، ۴۱)
شر و آفرینش نظام احسن


یکى از مهم ترین اقتضائات عنایت خداوند، آفرینش نظام احسن است؛ یعنى، مقتضاى عنایت خداوند آن است که نظامى خلق شود که موجب تحقق کمالات وجودى بیشتر و بالاترى باشد؛ یعنى، عوالم گوناگون و موجودات آن، به گونه اى آفریده شوند که هر قدر ممکن است مخلوقات بیشترى از کمالات بهترى بهره مند گردند. این احسن بودن نظام آفرینش را مى توان از راه هاى دیگر نیز اثبات کرد؛ مثلاً یکى از دلایل آن است که اگر خداى متعال، جهان را با بهترین نظام نیافریده باشد، یا بدین جهت است که علم به بهترین نظام نداشته، یا آن را دوست نمى داشته، یا قدرت بر ایجاد آن نداشته و یا از ایجاد آن بخل ورزیده است. حال آنکه هیچ کدام از این فرض ها در مورد خداى حکیم فیّاض، صحیح نیست. پس ثابت مى شود که عالم، داراى بهترین نظام است؛ نگا: آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۳۹۲ ؛ المبدأ و المعاد، همان صص ۱۹۳ - ۲۲۲. چنان که قرآن کریم نیز بدان تصریح دارد: «الَّذِى أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ»؛ سجده (۳۲)، آیه ۷.؛ «همان کسى که هر چیزى را که آفریده، نیکو آفریده است» و «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِى أَتْقَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ» نمل (۲۷)، آیه ۸۸.؛ «صنع خدایى است که هر چیزى را در کمال استوارى، پدید آورده است».
با توجّه به تحلیل عنایت خداوند و خلقت نظام احسن، این پرسش مطرح مى شود که وجود شرور و نقایص در عالم، با احسن بودن نظام خلقت سازگار نبوده و چگونه با تحلیل مفهوم عنایت خداوند، سازگار است؟ به بیان دیگر، عنایت خداوند، مستلزم خلقت نظام احسن است؛ ولى شرور و نقایص توجیه کننده نظام احسن نبوده و در نتیجه با مقتضى آن؛ یعنى، عنایت خداوند سازگار نیست! این تنافى را به صورت هاى زیر باید توجیه کنیم:

یکم.

جواب این را در تحلیل عنایت خداوند گفتیم؛ یعنى، اهتمام جدّى خداوند به آفرینش مخلوقاتى که هر چه بیشتر داراى خیر و کمال باشند؛ نه اینکه مطلق خیر و کمال باشند (آن تنها بر ذات اقدس الهى اطلاق دارد). در مقتضاى عنایت نیز، بیان کردیم که نظام احسن؛ یعنى، بهترین نظامى که ممکن است با مخلوق بودن آن و با خصایص و خصلت هاى ذاتى جهانِ امکان، سازگار باشد؛ نه حسن مطلق (این امر نیز تنها برازنده خالق هستى است، نه مخلوق آن).

دوم.

برگشت تمام شرور، نواقص و بدى هاى عالم، به نیستى است؛ نه به هستى. بنابراین هستى هاى عالم دو گونه نیست (هستى هاى خوب و هستى هاى بد) که بعد گفته شود آن کسى که فاعل هستى است و هستى هاى خوب را آفرید، چرا هستى هاى بد را آفرید. نگا: مطهرى، مرتضى، توحید، ص ۲۸۷ و ۲۸۸.

سوّم.

اقتضاى عالم براى اختلاط خیر و شر در یکدیگر است؛ یعنى، اصول آن دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر است و اگر در این دنیا حیات هست، موت هم باید در کنار آن باشد؛ اگر غنا هست، فقر هم باید در کنار آن باشد؛ اگر قدرت هست، ضعف هم باید در کنار آن باشد و... عالمى که ما در آن به سر مى بریم، عالم ماده، حرکت، تغییر، تبدّل، تضاد و تزاحم است. این خصایص لازمه ذات این عالم مادى است؛ نه اینکه لازمه ذات هستى باشد؛ زیرا در این جهان هستى - چنان که در جاى خود اثبات شده است عوالم دیگر نیز هست که اصلاً قوانین عالم مادى در آن حاکم نیست (مانند عوالم تجرد و تا حدى عالم مثال). نگا: عروج روح، صص ۴۲ - ۴۴.

توضیح مطلب:

هستى - که از مبدأ کل سریان پیدا مى کند به حکم طبیعت علیت و معلولیت - که به صورت یک قانون کلى بر جهان هستى حاکم است مرتبه به مرتبه نازل تر مى شود و در این نزول، هر معلولى از علت خود متأخر و هر علتى بر معلول خود مقدم است؛ تا آنکه این مراتب وجودى، به مرتبه اى مى رسد که وجود آن قدر ضعیف بوده که با نیستى آمیخته است. توجّه به این نکته، از آن جهت ضرورى است که خیال نشود اصلاً لازمه هستى وجود نقصان است! نه؛ بلکه لازمه اصل هستى نامحدودیت و اطلاق و کمال است. هستى در ذات خودش، نیستى را طرد مى کند؛ ولى در عین حال هستى در مراتب نزول خودش - که لازمه معلولیت است [با نیستى توأم است ]. به بیان دیگر، لازمه هر معلولیتى - که معلول از ذات علّت ناشى شده باشد و علت، منشأ ایجاد آن باشد این است که مرتبه بعدى ناقص تر باشد. خود این نقصان، راه یافتن عدم است؛ باز از آن مرتبه به مرتبه دیگرى که از آن ناقص تر است، نزول مى کند تا به دنیاى ما مى رسد؛ یعنى، حالتى که به آن مى گوییم ماده. این عالم به لحاظ مرتبه خاص وجودى خود، قوانین خاصى دارد. حرکت، تغییر، تدریج، قبول کردن، اثر پذیرفتن، وجود نواقص و... همه لازمه ذات این عالم است؛ آن که غیر از این قوانین بر او حاکم است، در غیر این عالم است، در جاى دیگر است و در مرتبه دیگر از وجود است.
به هر روى باید توجه داشت عالمى که ما اکنون در آن هستیم، آخرین تنزل نور وجود و آخرین حدّ قوس نزول است؛ منتها عالم کمال و تکامل است. هستى در همین عالم، رو به تکامل و پر کردن نیستى ها مى رود که روى قوس اوّل خودش و به هستى اوّل برمى گردد: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»؛ بقره (۲)، آیه ۱۵۷.؛
«ما ز آن خدا هستیم و به سوى او باز مى گردیم».
نگا: توحید، صص ۲۹۰ - ۲۹۲.

چهارم.

در همین عالم مادى، امور خیر بر شرور غالب است و ترک خیر کثیر براى پدید نیامدن شرّ قلیل، خلاف حکمت و نقض غرض است.

پنجم.

همین شرور قلیل نیز فواید فراوانى براى بشر دارد که شمارش آنها امکان ندارد. نگا: همان، صص ۲۹۳ و۳۰۳- ۳۱۶ ؛ آموزش فلسفه، ص ۴۲۴ و ۴۲۵.
حال پاسخ پرسش اوّل و دوم با توجه به آنچه که در بالا تبیین شد و با دقت در آنچه که در ذیل طرح مى گردد، روشن مى شود.<

شرور و نیستى ها


وجود نواقص و شرور و نیستى ها و خلأها، حاصل نظام و قوانین حاکم بر عالم مادى و جبرى است و این به دلیل قرار گرفتن عالم مادى، در پایین ترین مراتب هستى است. اگر عالم طبیعى مى خواهد طبیعت را داشته باشد که هست و مى خواهد همین عالمى باشد که هست؛ اینها نیز در آن وجود دارد. امّا اگر بخواهیم بگوییم که خوبى هاى این عالم باشد؛ ولى بدى ها و نواقص آن نباشد؛ در این صورت اصلاً این عالم، این عالم نخواهد بود؛ بلکه جهانى همانند عالم فرشتگان بوده و از نظام جامعه انسانى به دور خواهد بود.
باید توجّه داشت موجودات در مراتب خودشان، عیناً مثل اعداد در مراتب خودشان هستند. مراتب هستى، مثل مراتب اعداد است و هر عددى مرتبه اش مقوم ذات آن است؛ یعنى، هر عددى این طور نیست که خودش یک چیز باشد و مرتبه اش یک حالت عارضى براى آن. مثل اینکه هر کدام از ما که در جایى قرار داریم و سکونت گزیده ایم، این مکان ها مقوم ما نباشد؛ یعنى، ممکن است من، من باشم؛ ولى در قم سکونت نداشته باشم پس اینجاها و مرتبه ها براى ما یک حالات عارضى و جدا از اصل وجود ما است.
اما اعداد، مرتبه مقومشان است. عدد پنج مرتبه اى دارد که بعد از چهارو قبل از شش است. آیا معقول است که جاى عدد پنج عوض بشود؛ ولى پنج، پنج باشد؟ مثلاً فرض کنیم جاى این عدد پنج، میان چهار و شش نباشد، میان پانزده و هفده باشد و پنج باشد!؟ اگر میان هفده و پانزده قرار گرفت، نه فقط جایش عوض شده؛ بلکه اصلاً دیگر خودش، خودش نیست. آن دیگر پنج نیست، آن همان شانزده است. شانزده بودن شانزده، فقط به این است که میان پانزده و هفده باشد. پنج بودن پنج هم به این است که میان چهار و شش باشد. این طور نیست که اعداد خودشان یک چیز باشند و مرتبه شان چیز دیگر و ما این طور اصطلاح کرده ایم؛ بلکه هر مرتبه اى حقیقتاً مقوّم ذات آن مرتبه است.
تمام عوالم هستى و همه موجودات آن نیز مرتبه شان، مقوم خودشان است. اگر تمام خصوصیات عالم مثال را بگوییم و توقّع داشته باشیم در مرتبه عالم مادى باشد و در مرتبه خودش نباشد؛ آن وقت اصلاً عالم مثال نیست و چیز دیگرى است. توحید، ص ۲۹۴ و ۲۹۵.
چنان که عالم ماده، آمیختگى با نیستى، نواقص و شرور، مقوّم ذاتشان است. و تدریج، حرکت، تغییر و... همه از لوازم مرتبه وجودى عالم مادى است. بنابراین، نواقص موجود، حاصل نظام و سنن حاکم بر عالم مادى است و منشأ آن نیز مرتبه وجودى عالم مادى در جهان هستى است که نازل ترین و پایین ترین آن به شمار مى رود.
یکى از نکات بدیع خلقت، آفرینش انسان در این عالم مادى است. درست است که عالم مادى، قابلیت رهایى از نواقص را ندارد؛ ولى در آفرینش انسان، با توجه به روح او - که خصیصه اى فرا مادى است مکانیزمى قرار دارد که قابلیّت تکامل و عوض شدن را دارا بوده و اگر این قابلیت در او وجود نداشت، مؤاخذه او در جهان دیگر بى معنا بود.
این از عدالت خداوند است که آدمى را به صورتى بیافریند که بتواند در همین عالم مادى، جایگاه خود را در عوالم برتر گزینش کرده و به سوى آن حرکت کند.
مسئله خیر و شر یکی از مباحث مهم فلسفی و کلامی است . اکنون به اندازه ای که باعث طولانی شدن کلام و ملالت نشود, چند نکته را عرض می کنیم :
الف ) خیر به چیزی گفته می شود که هماهنگ با وجود ما و مایه پیشرفت تکامل ماست . در مقابل شر چیزی است که ناهماهنگ با وجود ما باشد و مایه عقب ماندگی و انحطاط گردد.
ب ) خیر و شر بر سه گونه است : خیر مطلق , شر مطلق , خیر و شر نسبی ; خیر مطلق آن است که هیچ جنبه منفی نداشته باشد و شر, عکس آن ; یعنی هیچ جنبه مثبت ندارد, خیر و شر نسبی بین آن دو است .
ج ) از دیدگاه یک خداپرست , از این اقسام که بر شمردیم , دو قسم امکان وجود دارد: یکی خیر محض و دیگری آنچه خیرش بیشتر است ; اما آنچه شر محض یا شرش بیشتر از خیر باشد, امکان وجود آن از سوی خداوند نیست , چون خداوند حکیم است و از حکیم , کار قبیح تحقق پیدا نمی کند. معروف میان فلاسفه و دانشمندان این است که شر در تحلیل نهایی بازگشت به امر عدمی می کند و امر وجودی که سرچشمه أا عدم است . شاید نخستین کسی که این نظریه را ابراز داشت , افلاطون بود بنابراین خیر, چیزی جز وجود نیست , از این رو خلقت و آفرینش خدا به موجودات تعلق گرفته , نه عدم ها.
د ) اگر در بعض روایات خداوند به عنوان خالق شر و خیر ذکر شده (مثل آن چه از امام صادق (ع ) نقل شد که : الخیر و الشر کله من الله ) مقصود شرهای نسبی است , که به امر وجودی بر می گردد ; مثل حیوانات موذی , که گرچه از نظر ما (افراد ظاهربین ) شر و بد هستند, ولی منافعی دارند ولو اینکه آن منافع از نظر ما مخفی است . در روایتی آمده است اگر مارها و عقرب ها و حیوانات گزنده نبود که سموم هوا را جذب کنند, هیچ موجودی , زنده روی زمین باقی نمی ماند. و یا مثلا باران از نظر منافعی که برای انسان و حیات همه موجودات دارد, خیر است , گرچه از نظر آن کسی که ضرری به خانه او می رسد, شر محسوب می شود. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که استاد الفلاسفه است , به نقل از مرحوم علامه مجلسی (ره ) در ((مرآت العقول )) در شرح این روایات فرموده است منظور از شر اموری است که با طبع انسان سازش ندارد, هر چند دارای مصلحت است , چون شر دو معنی دارد: چیزی که ملایم و هماهنگ با طبایع نیست , مانند حیوانات موذی , و چیزی که موجب فساد است و در آن مصلحتی وجود ندارد. آنچه از خدا نفی می شود, قسم دوم است .
ه ) لذا بعضی گفته اند ما در عالم , بد مطلق نداریم و هر چه که لباس وجود و هستی پوشیده , به نحوی خیر دارد ولو بر ما پوشیده باشد. ملای رومی در مثنوی گفته است :
پس بد مطلق نباشد در جهان     بد به نسبت باشد این را هم بدان
زهر مار آن مار را باشد حیات     نسبتش با آدمی باشد ممات
(مدرک این مطالب کتاب تفسیر پیام قرآن , جلد ۴ است , که برای اطلاع بیشتر می توانید به آن کتاب مراجعه کنید.)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.