فهم قرآن ۱۳۹۰/۲/۵

برای فهم قرآن به عنوان منبع اساسى معرفت دینى، ما نیازمندیم که ابزارهاى خاص آن را پیدا کنیم و حدود استفاده از هر یک از آنها و میزان تأثیر و اعتبار از آنها را بدانیم. مهمترین ابزارها براى فهم قرآن عبارتند: ۱. ادبیات و قواعد زبان شناسى: براى درک سخن هر گوینده و نقطه آغاز تفاهم، به آگاهى از قواعد اولیه مربوط به زبان و لغت اوست. لذا داشتن اطلاعات کافى و عمیق از ادبیات این زبان از ضروریات است.
برای فهم قرآن به عنوان منبع اساسى معرفت دینى، ما نیازمندیم که ابزارهاى خاص آن را پیدا کنیم و حدود استفاده از هر یک از آنها و میزان تأثیر و اعتبار از آنها را بدانیم. مهمترین ابزارها براى فهم قرآن عبارتند: ۱. ادبیات و قواعد زبان شناسى: براى درک سخن هر گوینده و نقطه آغاز تفاهم، به آگاهى از قواعد اولیه مربوط به زبان و لغت اوست. لذا داشتن اطلاعات کافى و عمیق از ادبیات این زبان از ضروریات است. در ادبیات نیز فهم معناشناسى واژه ها، آشنائى به علم صرف و علم اشتقاق، علم نحو که جایگاه ترکیبى کلمات را در ساختار جملات مشخص مى سازد و اطلاع از علم معانى و بیان و بدیع که در زیباسازى کلام قواعد مهمّى است، لازم مى باشد. ۲. آشنا بودن به مضمون و سیاق خود قرآن، چرا که قرآن قراینى دارد که بعضى پیوسته و بعضى ناپیوسته است و براى فهم مقصود هرگوینده مناسب ترین شیوه آن است که سخنان گوناگون خود او را در کنار هم و مرتبط با هم بنگریم و این شیوه در ارزیابى و نتیجه گیرى مفید است. ۳. سنت معصوم(ع): از جمله شئون پیامبر(ص) و ائمه(ع) تبیین مقاصد کتاب الهى مى باشد. «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ اَلذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ (سوره نحل/۴۴). علامه طباطبایى مى نویسد: آیه مبارکه دلیل به حجّیت سخن پیامبر اکرم در شرح آیات قرآن کریم است، (المیزان، ج ۱۲، ص ۲۶۱). سنّت و سخن معصوم(ع) در تفسیر و تبیین قرآن و تعلیم شیوه تفسیر به مردم و تبیین تأویل و تعلیم راهیابى به بطون قرآن نقش اساسى دارد. ۴. عقل و تفکر خلاق، مفسّر و کسى که مى خواهد از قرآن استفاده کند باید عقل فعّال و تفکّر، خلاق داشته باشد تا بتواند از این ابزار بطور صحیح و دقیق استفاده نماید. باید توجه داشت که دین مجموعه عقاد و آموزه هایى را ارائه داده که این مجموعه بایستى با هم سازگار باشد لذا در برداشت از قرآن باید هر مفهوم قرآنى در مجموعه ى آموزه هاى دینى که از منابع اصلى به دست آمده دید. فهم عمیق معانى قرآن نیاز به تلاش علمى بسیار دارد لذا مفسرینى موفق بوده اند که کوله بارى از سابقه علمى و تحقیقى بر دوش آنها بوده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.