فیلم سیاحت غرب ۱۳۹۱/۱۱/۵ - ۲۷ بازدید

سیاحت غرب به نظر می رسد که مکاشفه جناب آیت الله قوچانی باشد. ایشان انسان موجهی هستند مکاشفه ایشان تا آنجا که مطابق روایات است مورد قبول است والا مورد قبول نخواهد بود.
سیاحت غرب به نظر می رسد که مکاشفه جناب آیت الله قوچانی باشد. ایشان انسان موجهی هستند مکاشفه ایشان تا آنجا که مطابق روایات است مورد قبول است والا مورد قبول نخواهد بود.
ایشان خود در مقدمه کتاب ((سیاحت غرب , تصریح کرده اند که این مضامین را با توجه به آیات و روایات , ترسیم و تجسم کرده اند; نه این که به آن عالم رفته و از آن جا خبر آورده باشند. یعنی ایشان مطالبی را که از آیات و روایات در مورد حیات پس از مرگ , استفاده کرده است, در قالب بیانی خاصی تبیین کرده است و مطالب آن عمدتا مستند به آیات و روایات است هر چند در ترسیم و تبیین آن هم در قالب بیانی همچون نمایشنامه و فیلمنامه, جزئیاتی را افزوده اند. در عین حال تائید صد در صد کتاب مبتنی بر بررسی تک تک موارد مطرح در کتاب می باشد.
برخی معتقد اند مطالب این کتاب مشاهدات ایشان است .نه صرف ترسیم واقعیات,مقام معظم رهبرى از شهید مطهرى نقل فرموده اند که مرحوم نجفى قوچانى همه اینها را مشاهده کرده و دیده بود.
در هر صورت با توجه به جایگاع علمی نویسنده این کتاب میتوان گفت این کتاب معتبر است هر چند ممکن است برخی موارد آن مبتنی بر برداشت ایشان از آیات وروایاتباشد وممکن است عالمی دیگر به گونه ای دیگر برداشت کند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۳۷۲۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.