قرآن، جواب گوی انسان و تمدن مدرن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ - ۱۹۴۸ بازدید

چگونه قرآنی که در زمان زندگی قبیله ای نازل شده می تواند جواب گوی انسان و تمدن
مدرن امروزی باشد؟ لطفا پاسخ کوتاه نباشد.

پرسشگر گرامی!
جواب دقیق پرسش تابع این است که دانسته شود چقدر آشنایی با قرآن، اهداف نزول و
محتوای آن وجود دارد؟ چه تصوری از قرآن و چه انتظاری از آن هست؟ نسبت به عصر نزول و
بعد از عصر نزول، امروز و یا آینده جهان و انسان چه چیزهای نیاز بوده در قرآن مطرح
شود؟ آیا همه ی آن نیازمندی ها مطرح شده یا به ضروریات، چارچوب ها، کلیات و اصول و
... پرداخته شده است؟ اگر جزئیات ذکر می شد قرآن چه حجمی پیدا می کرد؟ آن را چگونه
نوشته و نگه داری می کردند؟ چگونه می توان در آنجاها که به فروع، جزئیات، تفصیل،
تفسیر و تطبیق با شرائط زمان و مکان نیاز است عمل کرد؟ و باید به کجا مراجعه نمود؟
و ... .
برای آشنایان با قرآن به خوبی روشن است که متن قرآن و جامعیت آموزه ها آن ابا دارد
که منحصر به زندگی قبیله ای یا زمان و مکان خاص باشد، بلکه بر عکس به عنوان آخرین
کتاب آسمانی و به صورت جهانی و جاودانی مطرح است. قرآن برای هدایت انسان به سوی
کمال نازل شده است. و هر آنچه در راه کمال انسان نیاز است در قرآن ذکر شده است. و
تفسیر مشکلات، تفصیل کلیات، ذکر جزئیات، بیان فروع و تطبیق حکم و موضوع با شرائط و
زمان و مکان و نیازهای عصری بشر به سنت و سیره ی معصوم (علیهم السلام)، عقلا و علما
صالح دین در هر عصر سپرده شده است.
بنابر این قرآن در کنار عترت

(علیه‌السلام) و عقل سلیم که منابع دین اسلام را تشکیل می دهند در هر زمان و مکانی،
چه در گذشته، چه حال و چه آینده جوابگوی اقتضائات و نیازهای بشر بوده و پیشرفت های
علوم طبیعی، فنی و مهندسی و تکنولوژیکی و تمدن مانع از ضرورت و نیاز به قرآن یا
جامعیت آن و ... نیست بلکه مؤید آن است چون قرآن خود به علم ، پیشرفت و تکامل توصیه
می کند. و این ما هستیم که گاه به علت عدم آشنایی با قرآن و منابع دین یا کم اطلاعی
از آنها و یا تحمیل رأی به آنها می خواهیم آن را عصری و محدود به زمان و مکان خاص
کنیم. (دقت کنید)
جهت اطلاع بیشتر ر. ک:
-
اسلام و مقضیات زمان و مکان، استاد آیت الله شهید مطهری(ره).
-

انتظار بشر از دین، استاد آیت الله جوادی آملی.
-

قرآن در اسلام، علامه طباطبایی(ره).
-

قرآن در قرآن، استاد آیت الله عبد الله جوادی آملی.
-

قرآن شناسی، استاد محمد تقی مصباح یزدی.
-

عهدین، قرآن وعلم، دکتر بوکای، ترجمه دکتر حبیبی.
-

قرآن شناسی تطبیقی، داود کمیجانی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.