قرآن از نگاه دانشمندان ۱۳۹۱/۸/۱۴ - ۷۲ بازدید

ذکر سخن تمامی بزرگان در مورد قرآن امکان پذیر نیست ذیلا به سخنان امیر مومنان علیه السلام در مورد قرآن وپس از آن به سخن برخی از اندیشمندان غیر مسلمان اشاره میکنیم جهت اطلاع بر نظر اندیشمندان ومفسران مسلمان در مورد قرآن میتوانید به مقدمه تفاسیر آنان مراجعه کنید سخنان علی علیه السلام در مورد قرآن در نهج البلاغه :اقیانوس بیکران حقایققرآن مجید، برترین و آخرین پیام خداوند و بزرگ ترین گوهر گرانبهای به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس بیکران حقایق است.

ذکر سخن تمامی بزرگان در مورد قرآن امکان پذیر نیست ذیلا به سخنان امیر مومنان علیه السلام در مورد قرآن وپس از آن به سخن برخی از اندیشمندان غیر مسلمان اشاره میکنیم جهت اطلاع بر نظر اندیشمندان ومفسران مسلمان در مورد قرآن میتوانید به مقدمه تفاسیر آنان مراجعه کنید
سخنان علی علیه السلام در مورد قرآن در نهج البلاغه :
اقیانوس بیکران حقایق
قرآن مجید، برترین و آخرین پیام خداوند و بزرگ ترین گوهر گرانبهای به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس بیکران حقایق است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در خطبه ای از نهج البلاغه در توصیف این کتاب آسمانی چنین می فرماید: «قرآن نوری است که خاموشی ندارد، چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، دریایی است که ژرفای آن درک نشود، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، شعله ای است که نور آن تاریک نشود، جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایی است که ستون های آن خراب نشود، شفا دهنده ای است که بیماری های وحشت انگیز را بزداید، قدرتی است که یاورانش شکست ندارند، و حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند...، دریایی است که تشنگان آن آبش را تمام نتوانند کشید و چشمه ای است که آبش کمی ندارد...».
پناهگاه امن
امیرمؤمنان، حضرت علی علیه السلام ، درباره ویژگی های والای قرآن کریم می فرماید: «خدا، قرآن را فرونشاننده عطش علمی دانشمندان، و باران بهاری برای قلب فقیهان، و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. قرآن، دارویی است که با آن بیماری وجود ندارد، نوری است که با آن تاریکی یافت نمی شود، ریسمانی است که رشته های آن محکم و پناهگاهی است که قلّه آن بلند است، توان و قدرتی است برای آن که آن را برگزیند، محل امنی است برای هر کس که وارد آن شود، راهنمایی است تا از او پیروی کنند، وسیله انجام وظیفه است برای آن که قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهانی است بر آن کس که با آن سخن بگوید، عامل پیروزی است برای آن کس که با آن استدلال کند، نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبر آن که آن را به کار گیرد و نشانه هدایت است برای آن کس که در او بنگرد».
جامعیّت قرآن
قرآن کتابی است فراگیر و همه جانبه، که از گذشته و آینده و وقایع گوناگون سخن به میان می آورد. از یک طرف به بیان تاریخ و سرگذشت پیشینیان و انبیا و مردم روزگار قدیم و چگونگی زندگی آن ها سخن می گوید، و از طرف دیگر اخبار و اطلاعاتی راجع به وقایع آینده تاریخ به خوانندگان ارائه می دهد. هم چنین یکی دیگراز ابعاد قرآن، بیان احکام و قوانینی است که در سایه عمل کردن به آن،مردم از زندگی سالم برخوردار می شوند. امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره جامعیّت قرآن می فرماید: «در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان، و احکام مورد نیاز زندگی تان وجود دارد».
کتاب هدایت
قرآن کتاب هدایت و ارشاد است که هر چه در آیات نورانی آن بیشتر تامّل و دقت کنیم، بر علم و آگاهی مان افزوده خواهد شد و به دنبال آن دردها و نقصان های زندگی مان برطرف می شود. درکلامی از امیرمؤمنان علیه السلام در این باره آمده است: «آگاه باشید! همانا این قرآن پنددهنده ای است که نمی فریبد، و هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد، و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید. کسی با قرآن هم نشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست؛ در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهی اش کاست. آگاه باشید! کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد و بدون قرآن بی نیاز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید... و با دوستی قرآن به خدا روی آورید و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید؛ زیرا وسیله ای برای تقرّب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته است و سخنش تصدیق می گردد. آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند، بخشوده می شود و آن که قرآن از او شکایت کند، محکوم است».
هدایتگری امین
انسان های دوراندیش، همواره راهنمایی و ارشاد را از افراد آگاه و حقیقت شناس می گیرند و آن را آویزه گوش خود می نمایند؛ چرا که در غیر این صورت، خویشتن را به سمت گمراهی و ضلالت می کشند، از این رو مطابق فرمایش امیرمؤمنان علی علیه السلام قرآن هدایتگر و نصیحت کننده ای است که جز به حق و حقیقت سخن نمی گوید و هر کس بر آن تکیه کند، هرگز شکست و نخواهد خورد. براین اساس در خطبه ۱۳۳ نهج البلاغه می خوانیم «کتاب خدا قرآن، در میان شما سخنگویی است که هیچ گاه زبانش از حق گویی کُند و خسته نمی شود و همواره گویاست، خانه ای است که ستون های آن هرگز فرو نمی ریزد، و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارند». در بخش دیگری از این خطبه آمده است: «این قرآن است که با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می گوید و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته و کسی را که همراهش شد، از خدا جدا نمی سازد».
حجت خدا بر خلق
در سخنانی از مولای متقیان امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره اهمیت و عظمت قرآن مجید چنین آمده است: «قرآن،فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا،و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیت قرآن را تمام و دین خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامی از جهان برد که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود. پس خدا را آن گونه بزرگ بشمارید که خود بیان داشته است».
پرهیزکاران و تلاوت قرآن
پرهیزکاران، قرآن را همانند نامه ای از محبوب دانسته و با عشق تمام بدان روی می آورند. امیرمؤمنان درتوصیف حال پرهیزکاران در حین تلاوت قرآن چنین می فرماید: «پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفکر و اندیشه می خوانند، با قرآن جان خویش را محزون می دارند و داروی درد خود را می یابند. وقتی به آیه ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان می برند که نعمت های بهشت برابر دیدگانش قرار دارد، و هر گاه به آیه ای می رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می سپارند، و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش درگوششان طنین افکن است. پس قامت را به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده، و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند».
قرآن؛ نور هدایتگر
خداوند متعال آخرین پیامبر خویش را در عصری مبعوث ساخت که ضلالت و گمراهی به شدت بر زندگی جامعه بشری سایه افکنده بود. از این رو با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و نزول قرآن مجید، نور هدایت را بر فراز زندگی بشر برای همیشه روشن ساخت تا انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی خویش، از آن مدد جویند. امیرمؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرماید: «خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امت ها در خواب غفلت بودند و رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به میان خلق آمد، در حالی که کتاب های پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با «نوری» هدایتگر انسان ها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن، نورِ قرآن کریم است. بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته است. قرآن، شفادهنده دردها و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست».
شفابخش درد
رذایل اخلاقی، در شکل های گوناگون خود در میان افراد جامعه به چشم می خورد ؛ دروغ، حسد، تهمت، غیبت و...، دردهایی است که گاه در افراد مشاهده می شود. از این رو برای درمان آن ها چاره ای جز رجوع به طبیبی حاذق و شفابخش نداریم و این طبیب، چیزی جز سفارش های آسمانی خداوند در قرآن نیست. امیرمؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرماید: «قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود بخش ترین داستان هاست؛ زیرا عالمی که به غیر علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلکه حجت بر او قوی تر، حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پیشگاه خدا به نکوهش سزاوارتر است».
اهل بیت علیهم السلام مفسران واقعی قرآن
اهل بیت علیهم السلام مفسران واقعی قرآن هستند؛ چرا که آنان از هر کس دیگر به اسرار و رموز این کتاب الاهی آشناترند و در عمل به آیات نورانی آن نیز از دیگران مقدم تر می باشند. از این رو مسلمانان برای دستیابی به تفسیر و تأویل صحیح آیات قرآن و دورماندن از تفسیرهای ناصحیح و ناصواب، چاره ای جز زانو زدن در مکتب اهل بیت علیهم السلام ندارند. امیرمؤمنان علیه السلام در این باره می فرماید: «این قرآنی که در بین شماست، خط هایی است که در یک جا جمع شده و به مفسر و مترجم نیاز دارد. اگر منصفانه و به حق درباره کتاب خدا حکم شود، باید به این حقیقت اذعان کنند که شایسته ترینِ مردم به تفسیر قرآن و بیان معارف آن، ما اهل بیت هستیم».
تازگی قرآن
تازگی و نو بودن مطالب و معانی آیات الاهی، از ویژگی های بارز قرآن کریم است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرمایند: «بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الاهی، و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرو نشاند، نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود. تکرار و شنیدن پیاپی آیات، کهنه اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی که باقرآن سخن بگوید، راست گفته و هر کس بدان عمل کند، پیشتاز است».
وظیفه مسلمانان در قبال قرآن
قرآن یکی از عوامل سقوط ملت ها و پیروان برخی از پیامبران الاهی در روزگاران قدیم را تغییر احکام کتاب های آسمانیشان بیان می کند ؛ چرا که گاه حلال آن را حرام و حرام آن را حلال می شمردند. از این رو مسلمانان حقیقی باید همواره مطیع صد در صد قرآن باشند و از حوادث گذشته ای که در آن بیان شده، پند و عبرت گیرند که امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه ای خطاب به حارث همدانی که یکی از یاران مخلص آن حضرت بود چنین نوشت: «به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال، و حرامش را حرام بشمار، و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق کن، و از حوادث گذشته تاریخ، برای آینده عبرت گیر؛ که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد، و همه آن رفتنی است».

قرآن در اندیشه اندیشمندان و مشاهیر جهان در گفت‌و‌گو با یک پژوهشگر
انیشتین گفته است: «قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعه اى از قوانین است که بشر را به راه راست، راهى که بزرگ ترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت مى کند.»
خبرگزارى قرآنى ایران (ایکنا)،در مصاحبه با دکتر «احمد‌على افتخارى»، از پژوهشگران حوزه علوم قرآنى و حدیث ، وى با اشاره به این‌که قرآن کریم کتابى جهانى و جاوید است که متضمن تعالیم آخرین آئین و شریعت الهى براى هدایت بشر است و با خطابات (الناس، بشر، اهل‌الکتاب، عالمین و ...) این شمول عام و جهانى را اعلام مى دارد، به گفته‌هاى «یوهان ولفگانگ گوته»، شاعر و نویسنده مشهور آلمانى، دکتر «موریس» فرانسوى، علامه طباطبایى (ره) فیلسوف و مفسر بزرگ معاصر، «جلال‌الدین سیوطى»، دکتر «طه حسین»، نویسنده و سخنور مصرى و «شبلى شمیل»، مسیحى عرب و متفکر معاصر درباره قرآن پرداخت.
دکتر افتخارى بخشی از این گفت‌و‌گو به اندیشه‌هاى «مصطفى صادق‌رافعى»، «بارتلمى سنت هیلر»، خاورشناس فرانسوى، «ادموند برک»، پدر محافظه‌کارى و سیاستمدار بزرگ انگلیسى، «لومانس»، دانشمند آمریکایى، «پرلامس»، کشیش نامى مسیحى، «دیوید جویت»، اخترشناس دانشگاه هاوایى آمریکا، «سنالیسى»، «ادوارد لوهارت»، «فردیو» پروفسور ایتالیایى، دکتر «گوستاولبون» مستشرق مشهور فرانسوى، «گازیمرسگى»، «تئودور نولد» دانشمند و خاورشناس مشهور آلمانى، «ژول لابوم»، خاورشناس فرانسوى و «سدیو» دانشمند و مستشرق فرانسوى در مورد جایگاه و اهمیت قرآن پرداخت.
وى گفت: «لئو تولستوى»، نویسنده برجسته، افسانه‌اى و مشهور روسى در مورد اهمیت قرآن کریم گفته است: «هر کس بخواهد به سادگى و بى پیرایگى اسلام پى ببرد. باید قرآن را مورد مطالعه قرار دهد، در آن‌جا قوانین و تعلیماتى بر مبناى حقایق روشن و آشکار صادر و به طور ساده براى عموم بیان شده است، در این کتاب آیات فراوانى است که به‌ خوبى بر مقام اعلاى اسلام و پاکى روح و روان آورنده آن گواهى مى دهد.»
وى افزود: همچنین تولستوى مردم را به خواندن قرآن ترغیب کرده و خطاب به آن‌ها گفته: «هر کسى بخواهد سادگى پیام الهى، بى‌پیرایگى اسلام، عظمت کلام و طراوت سخن را دریابد، قرآن بخواند.»
«کوسین دپرسوال» در مورد قرآن اشاره کرد و گفت: «دپرسوال» مى گوید: «مسئله وحى درباره قرآن از امورى است که بیش از حد، پر اشکال شمرده مى شود؛ زیرا که اهل جستجو و تحقیق هنوز راه حلى پسندیده براى آن نیافته اند و عقل در این‌جا سرگشته و حیران است که چگونه ممکن است این آیات از مردى درس نخوانده و بى سواد بیان نماید. مردم شرق عموما اعتراف دارند که قرآن آیاتى است که فکر بنى نوع بشر از آوردن، به مانند آن از حیث لفظ و معنى عاجز و ناتوان خواهد بود و آن آیاتى است که وقتى «عقبة بن ربیعه» شنید، در زیبائى و مجال آن حیران گردید و آن‌گاه که جعفر بن ابى‌طالب برخى از این آیات را براى نجاشى، پادشاه حبشه خواند اشک از چشمان او سرازیر شد!»
وى افزود: همچنین «دپرسوال» در جاى دیگرى گفته است: «زیبایى و حیرت قرآن مثال‌زدنى است.»
این محقق قرآنى بار دیگر به «لومانس»، دانشمند امریکایى اشاره کرد و گفت: لومانس در جاى دیگرى گفته است: «اولین شراره زیبا و با‌طراوت که نور از قرآن کریم مى باراد، عبارت بسم‌الله الرحمن‌الرحی است که دنیایى از معنا است.»
ویل دورانت:
در قرآن قانون و اخلاق و بسیارى از اصول و مبانى یک سان آمده است. در قرآن اگر از دین صحبت مى کند، از دنیا چشم نمى پوشد
این محقق قرآنى به «وات ویلیام مونت‌گمرى» اسلام‌شناس معاصر انگلیسى و استاد بازنشسته مطالعات عربى و اسلامى دانشگاه ادینبورگ، اشاره کرد و اظهار کرد: مونت‌گمرى در مورد اهمیت قرآن گفته است: «قرآن وقتى تلاوت مى شود گویى از قلب بیرون مى آید و سپس به قلب نفوذ مى کند.»
نویسنده کتاب «زن از دیدگاه‌ ملت‌ها، ادیان و بزرگان» در ادامه سخنانش به دیدگاه دانشمند فرانسوى «ربوا» درباره قرآن پرداخت و گفت: به زعم «ربوا»، «قرآن منطق و زیبایى دارد، به زور به کسى تحمیل نمى شود، بلکه لطیف است و در مقام اقناع به نیروى منطق مجهز است.»
دکتر افتخارى در ادامه سخنانش به مشهورترین دانشمند معاصر، «آلبرت انیشتین» فیزیکدان آلمانى و برنده جایزه نوبل اشاره کرد و گفت: انیشتین در مورد قرآن گفته است: «قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعه اى از قوانین است که بشر را به راه راست، راهى که بزرگ ترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت مى کنند.»
دانشمند انگلیسى «سرویلیام موئیس» در مورد اهمیت قرآن گفته است: «قرآن کریم آکنده از دلایل منطقى، علمى، قضایى، حقوقى، مدنى و مهم تر از همه لطافت است که در کتب آسمانى بى‌نظیر است.»
وى در ادامه سخنان به دانشمند ایتالیایى «مایکل آنجلو» پرداخت و گفت: وى گفته «آشنایى من با تعایم حیات‌بخش و معارف درخشان اسلام و قرآن، بینش جدید و عمیقى در من ایجاد کرد و طرز فکرم را درباره جهان آفرینش و فلسفه وجود به کلى دگرگون ساخت و احساس کردم که تعلیمات اسلام برخلاف تعالیم مسیحیت انسان را موجودى شریف و با شخصیت مى شناسد نه موجودى کثیف و ذاتا آلوده، مسلمانان به حکم کتاب آسمانى خود قرآن پیامبر والامقام خود را انسانى مانند انسان‌هاى دیگر مى دانند که خداوند او را براى تبلیغ و رسالت و راهنمایى انسان‌ها برگزیده است در این کتاب دستور و نحوه بهره گیرى از لذایذ این دنیا و حیات آن، به طرزى جالب و خردمندانه بیان شده است.»
وى افزود: دانشمند و مستشرق فرانسوى «سدیو» نیز معتقد بود «در قرآن که اوج زیبایى سخن ها است، چیزى از مقررات اجتماعى فروگذارى نشده است.»
این محقق علوم قرآنى به محقق و مورخ برجسته امریکایى «ویل دورانت» پرداخت و گفت: دورانت در مورد اهمیت قرآن گفته «در قرآن قانون و اخلاق و بسیارى از اصول و مبانى یکسان آمده است. در قرآن اگر از دین صحبت مى کند، از دنیا چشم نمى پوشد.»
وى افزود: همچنین دورانت در جاى دیگرى گفته است: «در قرآن، قانون و اخلاق یکى است، رفتار دینى در قرآن، شامل رفتار دنیوى نیز هست و همه امور از جانب خدا و به طریق وحى آمده است. قرآن شامل مقرات در خصوص ادب، تندرستى، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزند و حیوان، تجارت، سیاست، ربا، دین ، امور زراعت، مجازات جنگ و صلح است ... مدت چهارده قرن، قرآن در حافظه اطفال مسلمان محفوظ مانده، خاطرشان را تحریک کرده، اخلاقشان را فرم داده و قریحه صدها میلیون مرد را صیقلى کرده است.»
سرویلیام موئیس:
«قرآن کریم آکنده از دلایل منطقى، علمى، قضایى، حقوقى، مدنى و مهم تر از همه لطافت است که در کتب آسمانى بى‌نظیر است
نویسنده کتاب «زن از دیدگاه‌ ملت‌ها، ادیان و بزرگان» گفت: خاورشناس مشهور آلمانى «ژوزف هوردوویچ» در مورد اهمیت و جایگاه قرآن گفته است: «قرآن عامل بسیار شگرفى در بالا بردن فکر مسلمانان بود و باعث شد آنان به تحقیقات علمى و پدید آوردن اندیشه پیش از ما غربیان حرکت کنند.»
دکتر افتخارى گفت: قرآن حقیقتى است براى حقیقت‌جویانى مانند «راکستون»، ادیب اسکاتلندى که در این‌باره مى گوید: «سالیان دراز در جست‌و‌جوى حقیقت بودم، آن‌را در اسلام و قرآن یافتم.»
وى در پایان سخنانش تأکید کرد: «سر ویلیام» انگلیسى در مورد قرآن کریم گفته است: قرآن محمد (ص) کتابى است پر از دلایل روشن و منطقى و مسائل بى شمار علمى و قوانین حقوقى و قضایى و دستورات عالیه براى حفظ حیات مدنى و اجتماعى که با عبارات ساده و در عین حال محکم و منظم آمده و خواننده را مجذوب خود مى نماید. از همان آغاز رسالت پیامبر بسیارى از معاندین و ملحدین چون ولید و ابوسفیان و ... بر فضائل بى شمار قرآن معترف شدند و تاکنون نیز همه صاحبنظران و اندیشمندان آزاده جهان اعترافاتى این گونه را از خود به یادگار مى گذارند؛ زیرا قرآن در حدوث و بقا خود از حق جدا نشده و به حق نازل گشته است.»
منبع :خبرگزارى قرآنى ایران.


اعترافات اندیشمندان غربی درباره قرآن
۱. فیلیپ.ک.حتی، دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا که دربارة تاریخ عرب تحقیقات ارزنده‌ای کرده و چندین کتاب در این زمینه نگاشته است، در یکی از کتب خود به نام تاریخ عرب می‌نویسد: قرآن از تمام معجزات، بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جمع شوند، بی‌تردید از آوردن مثل آن عاجز خواهند ماند.[۱]
۲. ارنست رنان، نویسنده، مورخ و متفکر بزرگ فرانسوی که علاوه بر بسیاری از فعالیت‌های علمی و تاریخی، تألیفاتی در خصوص زبان‌های سامی دارد. می‌گوید: در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همة آنها را بیشتر از یکبار مطالعه نکرده‌ام و چه بسا کتاب‌هایی که فقط زینت کتابخانه من می‌باشند ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته می‌شوم و می‌خواهم درهایی از معانی و کمال بر روی من باز شود آن را مطالعه می‌کنم و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمی‌شوم. این کتاب، قرآن کتاب آسمانی است.[۲]

۳. دکتر گرینیه، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوی که تلاش‌ها و تحقیقات فراوانی در زمینة علوم اسلامی و قرآن دارد می‌گوید:
من آیات قرآن را که به علوم پزشکی و بهداشتی و طبیعی ارتباط داشت دنبال کردم و از کودکی آنها را فراگرفتم و کاملاً به آن آگاه بودم. بنابراین دریافتم که این آیات از هر نظر با معارف و علوم جهانی منطبق است... . هرکس دست‌اندرکار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را با هنر و علمی که آموخته است به همان صورت که من مقایسه کردم مقایسه کند بدون تردید به اسلام خواهد گروید، البته اگر صاحب عقلی سلیم و بی‌غرض باشد.[۳]
۴. هربرت جرج ونو، نویسندة انگلیسی، وقتی یکی از مجله‌های اروپا عقیده و رأی او را دربارة بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تاکنون بیشتر از سایر کتب در دنیا تأثیر گذارد و مهمتر از همه به شمار آمده است، پرسید او در جواب نام چند کتاب را برد و در پایان آن چنین نگاشت: اما کتاب چهارم که مهمترین کتاب دنیاست قرآن است،‌ زیرا تأثیری که این کتاب آسمانی در دنیا بر جای نهاده نظیر آن را هیچ کتابی نداشته است.[۴]

۵. تنورد، خاورشناس و محقق و اندیشمند آلمانی که در زمینة مسائل قرآنی و اسلامی تحقیقات زیادی داشته است، می‌گوید: قرآن با نیروی برهان خود شنونده را مجذوب و شیفتة خود می‌سازد و قلوب را تسخیر می‌کند. همین قرآن بود که ملت وحشی عرب را معلم جهانیان کرد.[۵]

۶. گوته شاعر و نویسنده بزرگ آلمانی که در زمینة اسلام و قرآن کریم و مضامین آن مطالعاتی داشته است، می‌گوید: ما اول، از قرآن رویگردان بودیم، ولی طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب نمود و به حیرت درآورد و بالاخره مجبور شدیم اصول و قواعد آن را بزرگ بشماریم و در مطابقت الفاظ با معانی بکوشیم. مرام و مقصد این کتاب بی‌اندازه قوی و محکم و مبانی آن بلند است و از این نظر ما را بیشتر به اهمیت و علو مقام خود جذب می‌نماید. با این وصف به زودی بزرگترین تأثیر خود را در تمام جهان نموده، نتیجة مهمی از خود به جا خواهد گذاشت و باز می‌گوید:
به زودی این کتاب توصیف ناپذیر‌( قرآن)، عالم را به خود جلب نموده و تأثیر عمیقی در دانش جهان نهد و در نتیجه جهانمدار گردد.[۶]

۷. راکستون، خاورشناس و محقق اسکاتلندی که در زمینة مسائل قرآنی مطالعاتی داشته است، می‌نویسد: سالیان درازی در جستجوی حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را در اسلام یافتم. پس قرآن مقدس را دیدم و شروع به خواندن آن کردم. او بود که تمام سؤالات مرا جواب گفت. قرآن ابهت و ترس در انسان ایجاد می‌کند و با این روش ثابت می‌کند که هر چه می‌فرماید راست است.[۷]

۸. بانو واگلیری، خاورشناس، دانشمند ایتالیایی و پرفسور ادبیات عرب و استاد تاریخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ایتالیا که فعالیت‌ها و تحقیقات فراوانی در زمینه دین مبین اسلام و مفاهیم و مضامین قرآن کریم داشته است، می‌گوید: با اینکه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده می‌شود، خواندن آن با این همه تکرار در پیروانش ایجاد خستگی نمی‌کند بلکه به عکس در ضمن خواندن مکرر هر روز عزیزتر می‌شود. در خواندن یا شنیدن قرآن در ذهن خواننده یا شنونده حس تعظیم و تکریم برمی‌انگیزد. متن قرآن در طول اعصار و قرون تاریخ نزول آن تا امروز به همان صورت باقی مانده و تا وقتی که خدا بخواهد و تا جهان ادامه داشته باشد باقی خواهد ماند.[۸]

۹. دکتر گوستاولوبون، عالم فرانسوی و استاد متتبع علوم و آثار شرقی در تاریخ اسلامی می‌گوید:
قرآن که کتاب آسمانی مسلمین است تنها منحصر به تعالیم و دستورهای مذهبی نیست بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درج شده است. تعلیمات اخلاقی قرآن به مراتب بالاتر از تعلیمات اخلاقی انجیل است.[۹]

۱۰. آلوارو ماچوردوم کومینز، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و محقق اسپانیایی می‌گوید:
عده‌ای از من خواستند بعضی از سوره‌های قرآن را برایشان ترجمه کنم، من هم سوره کوتاهی را انتخاب نمودم سوره توحید را که از یگانگی خداوند می‌گوید. این سوره و موسیقی آن آنچنان زیبا بود که برای من شاعر بسیار مهم بود. همچنین سوره فاتحة‌الکتاب را که درباره جهانی بودن خداوند است ترجمه کردم. به این ترتیب بود که جهانی بودن و یگانگی خداوند مرا به این نتیجه رساند که این دین مردمی‌ترین و منطقی‌ترین دین برای از بین بردن ناآرامی‌ها و مشکلات امروزی است.[۱۰]
۱۱. بانو ستان رانی تنس هلندی می‌گوید:
محتوای این کتاب آسمانی کاملاً با عقل و خرد و فطرت بشری مطابقت دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل به کلی پاک است. قرآن دربارة زنان، قضاوتی عادلانه دارد و برخلاف بعضی از مرام‌ها و ادیان که جنس زن را تا به سر حد بردگی تنزل داده‌اند و ارزشی برای او قائل نیستند، وی را از مزایا و حقوق انسانی برخوردار ساخته و مقام شامخی برای او منظور داشته است.[۱۱]
۱۲. نولدکه، دانشمند و خاورشناس مشهور آلمانی که در زبان سامی و لغات شرقی تخصص یافته و شهرت کسب کرده است و مهمترین اثر او تاریخ قرآن است که بعد از تألیف آن به دریافت جایزه آکادمی فرانسه نائل شد. می‌نویسد: قرآن با منطق علمی و روش اطمینان‌بخش و قانع‌کننده‌ای که دارد دل‌های شنوندگان خود را به سوی خویش توجه داده و آنها را طرف خطاب قرار می‌دهد. همواره بر دل‌های کسانی که از دور با آن مخالفت می‌ورزند تسلط یافته و آنها را به خود می‌پیوندد. فضیلت قرآن با داشتن سادگی و بلاغت خاص خود به اوج کمال رسیده است. این کتاب توانست از مردمی وحشی و بی‌تربیت،‌ ملتی متمدن ایجاد کند که تعلیم و تربیت دنیای خویش را بر عهده گرفتند.[۱۲]
۱۳. پرنس ژاپنی بورگیز، مورخ و تاریخ نویس ایتالیایی که پیرامون مسائل تاریخی، تحقیقات زیادی داشته است می‌نویسد: مسلمین همین که در پیروی قرآن و خواندن آن و عمل به قوانین و احکامش سستی نشان دادند، نیروی سعادت و فرشته سیادت نیز با این بی‌اعتنایی از آنها دور شد و آن همه عزت و قدرت و خرسندی و عظمت از افق حیات آنها رخت بربست و به جایش اهریمن اسارت و بندگی جانشین شد. دشمنان از این فرصت استفاده کردند و بر آنها تاختند و حلقه‌وار چون میکرب‌های اجتماع آنها را در میان گرفتند و آنها را به روزگار کنونی اسیر و مقید ساختند. آری این همه بدبختی‌ها و تیره‌روزی‌های مسلمین از مراعات نکردن قوانین قرآن بوده. در این امر بزرگ هیچ گناهی متوجه اسلام (قرآن) نیست. آیا حقیقتاً چه ایرادی را می‌شود بر آیین پاک گرفت.[۱۳]
۱۴. بانو دکتر لورا واکیسا واگلیری، پرفسور ادبیات عرب و استاد تاریخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ایتالیا رساله‌ای به نام پیشرفت سریع تعالیم اسلام نوشته که در قسمتی از آن چنین آمده است:
در این کتاب(قرآن) گنجینه‌هایی از دانش را می‌بینیم که مافوق استعداد و ظرفیت باهوش‌ترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قوی‌ترین رجال سیاسی است.[۱۴]
بانو واگلیری، دانشمند و محقق ایتالیایی که در زمینة قرآن کریم نیز مطالعاتی داشته است می‌نویسد:
کتاب آسمانی اسلام، نمونه‌ای از اعجاز است. قرآن، کتابی است که نمی‌توان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد. تأثیری که سبک قرآن در روح انسان ایجاد می‌کند ناشی از امتیازات و برتری‌های آن می‌باشد. چطور ممکن است این قرآن کار محمد(ص) باشد و حال آنکه معتقدیم محمد(ص) یک مرد عرب و درس نخوانده بود. ما در این قرآن ذخایر و اندوخته‌هایی از علوم می‌بینیم که مافوق استعداد و ظرفیت باهوش‌ترین و متفکرترین اشخاص است و ... قویترین سیاست باید در مقابل قرآن زانوی ناتوانی به زمین بزند.[۱۵]
۱۵. کارلتون اس گون دانشمند معروف آنتروپولوژی (انسان شناسی)، استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا آمریکایی در کتاب خود به نام کاروان می‌نویسد: بلاغت یکی از مزایای عظیم قرآن است. قرآن هنگامی که درست تلاوت شود چه شنونده به لغت عرب آشنایی داشته باشد و آن را بفهمد یا آشنایی نداشته و آن را نفهمد، تأثیر شدید و عمیقی در او گذاشته و در ذهنش جاگیر می‌شود. این مزیت بلاغتی قرآن ترجمه‌شدنی نیست.[۱۶]
۱۶. گیبون، می‌گوید: از اقیانوس اطلس تا کنار رود گنگ، قرآن نه فقط قانون فقهی شناخته شده است، بلکه قانون اساسی، شامل رویه قضایی و نظامات مدنی، جزایی و حاوی قوانینی است که تمام عملیات و امور مالی بشر را اداره می‌کند و همة این امور که به موجب احکام ثابت و لایتغیری انجام می‌شود ناشی از اراده خدا است و به عبارت دیگر، قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمانان است. دستوری است شامل مجموعه قوانین دینی و اجتماعی و مدنی و تجاری و نظامی و قضایی و جنایی و جزایی. همین مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشریفات دینی از تزکیه نفس، تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومی تا حقوق فردی و از منافع فردی تا منافع عمومی و از اخلاقیات تا جنایات و از عذاب تا مکافات این جهان و جهان آینده همه را در بر دارد.[۱۷]
۱۷. ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌گوید: پیدایش تمدن اسلام از حوادث بزرگ تاریخ است. اسلام طی پنج قرن، از سال ۸۱ تا ۵۷۹ هجری، از نظر نیرو و نظم و بسط قلمرو و اخلاق نیک و تکامل سطح زندگانی و قوانین منصفانه انسانی و ادبیات و تحقیق علمی و علوم و طب و فلسفه پیشاهنگ جهان بود.[۱۸]

پی‌نوشت<\/h4>

*. آمنه شاهنده.
[۱]. محمدی اهوازی، مصطفی، چهل داستان از عظمت قرآن کریم، ص ۱۰۹.
[۲]. همان.
[۳]. همان، ص ۱۱۰.
[۴]. http://nasl-e-evom.persianblog.com
[۵]. محمدی اهوازی، مصطفی، چهل داستان از عظمت قرآن کریم، ص ۱۱۱
[۶]. همان، ص ۱۱۹
[۷]. http:// nasl-e-sevom.persianblog.com.
[۸]. محمدی اهوازی، مصطفی، چهل داستان از عظمت قرآن کریم، ص ۱۲۶.
[۹]. همان، ص ۱۱۷.
[۱۰]. همان، ص ۱۲۰.
[۱۱]. همان، ص ۱۲۱.
[۱۲]. همان، ص ۱۲۴.
[۱۳]. همان، ص ۱۲۵.
[۱۴]. همان، ص ۱۲۶.
[۱۵]. همان.
[۱۶]. همان، صص۱۰۹-۱۲۷.
[۱۷]. جان دیون پورت، عذر تقصیر به پیشگاه محمد(ص)، مترجم: سعیدی سید غلامرضا، ص ۹۱، دارالتبلیغ اسلامی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۵/۱۰۰۱۳۰۳۸۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.