قرآن عثمانی و امام علی(ع) ۱۳۹۱/۱۲/۹ - ۲۱ بازدید

قرآن که در دست ماست قرآن عثمانی است ولی هیچ کم یا زیادی نسبت به قرآن تنظیم شده توسط حضرت علی (ع) ندارد تنها تفاوت در این است که حضرت امیر سوره ها را بر طبق ترتیب نزول آنها نوشتند نه به ترتیب بزرگ وکوچکی سوره ها علاوه بر این، حضرت امیر شأن نزول آیات و توضیح و تفسیر مربوط به آنها را می نگاشتند. پس هرگونه تغییر به اجماع علمای شیعه و سنی مردود است. اما این که قبلاً قرآن به خط کوفی نگاشته شده و در تبدیل آن به خط فعلی ممکن است تغییری رخ داده باشد مردود است، زیرا:
اولاً) هیچ دلیلی در دست نیست که باعث این تغییر باشد.
قرآن که در دست ماست قرآن عثمانی است ولی هیچ کم یا زیادی نسبت به قرآن تنظیم شده توسط حضرت علی (ع) ندارد تنها تفاوت در این است که حضرت امیر سوره ها را بر طبق ترتیب نزول آنها نوشتند نه به ترتیب بزرگ وکوچکی سوره ها علاوه بر این، حضرت امیر شأن نزول آیات و توضیح و تفسیر مربوط به آنها را می نگاشتند. پس هرگونه تغییر به اجماع علمای شیعه و سنی مردود است. اما این که قبلاً قرآن به خط کوفی نگاشته شده و در تبدیل آن به خط فعلی ممکن است تغییری رخ داده باشد مردود است، زیرا:
اولاً) هیچ دلیلی در دست نیست که باعث این تغییر باشد.
ثانیاً) این کار علاوه بر اینکه توسط متخصصان فن و خط صورت می گرفت توسط کارشناسان مورد بازنگری و باز بینی واقع می گشته است. حتی امروزه چاپ قرآن مجید دارای محدودیتهایی است که یکی از آنها باز خوانی و تأیید هیئت هایی است که این مسؤلیت را به عهده دارند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۳/۷۵۴۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.