قرآن کریم و مجید ۱۳۹۱/۸/۱۵

[کامل از کد۸۶۹۵۶]کریم، مجید، عظیم، حکیم، علی، مبارک، عزیز، مهیمن، مبین، ثقیل، قیم، تصدیق، فصل و ...
[کامل از کد۸۶۹۵۶]
کریم، مجید، عظیم، حکیم، علی، مبارک، عزیز، مهیمن، مبین، ثقیل، قیم، تصدیق، فصل و ... اینها از عناوین تبعی و اوصافی هستند که خداوند در آیات متعددی، به قرآن نسبت داده است و همگی اوصاف قرآن هستند لازم به ذکر است اوصافی از قبیل ‹‹عظیم، کریم، مجید، مبارک، احسن الحدیث و ثقیل›› از جمله عناوین و اوصاف ستایش آمیزی هستند که بر اهمیت و فراوانی فواید و برکات قرآن دلالت می کند.
بعضی از آن آیات عبارتند از:
الف) بل هو قرآن مجید، (بروج، آیه ۱۳۲).
ب ) انه لقرآن کریم، (واقعه، آیه ۷۷).
ج ) و لقد آتینک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، (حجر، آیه ۸۷).
د ) و هذا انزلناه مبارک ، (بروج، آیه ۲۱).
ه ) مصدقا لما یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، (مائده، آیه ۴۸).
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب ‹‹قرآن شناسی››، تألیف استاد محمدتقی مصباح یزدی رجوع نمایید.
[پایان کد انتخابی] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۹۱۹۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.