قرآن کلام خدا ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ - ۷۹۶ بازدید

به نام خداوند یگانه و بیهمتاسلام بر شما عزیزان و از خداوند توفیق و پیروزی برای شما خواهانم. پرسشم اینست که: اگر تمام قرآن کریم سخن و کلام خداوند بزرگ میباشد پس چرا در سوره ای که دو تا بسم الله دارد بسم الله دوم طبق تفاسیر مختلف ابتدای نامه حضرت سلیمان میباشد پس تمام این کتاب کلام خداوند نیست یا حداقل این قسمتش کلام سلیمان نبی میباشد!!!؟
با این جواب که نامه ترجمه هست و از زبان دیگر به عربی ترجمه شده نتوانستم قانع شوم... سپاسگذار شما بزرگواران میشوم اگر پاسخی روشن و قابل قبول عقل و شعور ناقص این بنده سراپا گناه خداوند بدهید..
درپناه حق... یا علی
پ.ن: من ناشنوا هستم و به گوشی نمیتوانم پاسخ دهم.اگر امکان دارد با ای میل پاسخ دهید.

در پاسخ به نکاتی توجه کنید . 1. اگر گوینده ای در سخنش از کسی کلامی نقل کند چون نقل قول او به زبان این فرد است در واقع عبارتی را که از دیگری نقل کرده کلام خود ش محسوب می شود . 2. خداوند در آیات متعددی از زبان انبیا و بندگان مومن و فرشتگان و حتی کفار و شیطان مطالبی را نقل می کند اما این نقل هم کلام الهی و وحی و از زبان خداوند است . 3. اگراینگونه نقل قولها کلام خدا نباشد پس در قران هیچ نقل قولی نباید باشد و از زبان پیامبران و مومنان و کفار فرشتگان و شیطان نباید مطلبی نقل شود زیرا در این صورت این کلام قران و وحی الهی نیست .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.