قرائت صحیح یکی از واجبات نماز ۱۳۹۳/۹/۴ - ۱۳ بازدید

قرائت صحیح یکی از واجبات نماز

قرائت صحیح یکی از واجبات نماز


قرائت صحیح یکی از واجبات نماز است که حتماً باید مخرج حروف عربی درست ادا شوند، که در غیر این صورت معنای کلمات تغییر می یابد و نماز باطل می شود.


کلماتی که اگر در نماز غلط ادا شوند، معنای آن ها تغییر می یابد و نماز باطل می شود:


معنای درست کلمات / معنای کلماتی که غلط ادا می شوند

الرّحمن الرّحیم: بخشنده و مهربان / الرهمن الرهیم: مرهم گذار
الحمدلله :ستایش مخصوص خداست/ الهمد: هلاکت، خاموشی
العالَمین: جهانیان /العالِمین، المین: دانشمندان، درد کشندگان
نعبد :عبادت می کنیم/ نئبد: همیشه می مانیم
نستعین :یاری می جوییم/ نستئین: طلب وقت می کنیم
مستقیم : راست /مستغیم: طلب ابری شدن آسمان
انعمت: نعمت داده ای/ انئمت: ناله ای ضعیف در آوردن
المغضوب: غضب شده/ المقضوب: شاخه ی بریده شده
الضّالّین :گمراهان/ ظالّین، ذالّین، زالّین: سایه کنندگان،خارشدگان،به لرزه درافتادگان
قل: بگو/ غل: بگیر، هلاک کن
احد: یگانه/ اهد: زمین گود
صمد: بی نیاز/ سمد، ثمد: ایستاده متحیّر،آب باران نامطبوع مانده از زمستان
سبحان: منزّه می دانیم /سبهان: عقل اورا به خاطر پیریش می گیریم
عظیم: بزرگ /عزیم، ازیم :اراده کننده، سختی یا قحطی
عَلی: بر/ اَلا: آگاه باش
بحمده :به ستایش او مشغولم/ بهمده: به هلاکت کردن او مشغولم
حمده :ستایش کرد او را/ همده: خفه کرد اورا،به خاموش شدن وادارش کرد
محمّد: ستوده شده/ مهمّد: هلاک شده، خفه شده
صالحین: شایستگان/ سالحین: فائد شدگان
صَلّ: درود بفرست/ سل: شمشیر بکش، به بیماری سل مبتلا کن

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.