قسم در قرآن-قسم‌های قرآن ۱۳۹۰/۸/۱۹

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه نمایید :۱- پرسش شما نا درست است زیرا خداوند تنها در یک آیه به پروردگار مشرق ها و مغرب ها قسم یاد کرده است و آن در آیه ۴۰ از سوره مبارکه معرج است : َلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ ۲- کلمه ما پس از این قسم ذکر نشده است .۳- اینک توجه شما را به توضیحی در مورد مشارق و مغارب و مراد از این دو جلب می نماییم : در آیات قرآن مجید گاهى تعبیر مشرق و مغرب به صورت مفرد آمده است مانند آیه ۱۱۵ بقره و لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ: مشرق و مغرب از آن خدا است و گاه به صورت تثنیه آمده است، مانند آیه ۱۷ سوره رحمن رَبُّ الْم
در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل توجه نمایید :
۱- پرسش شما نا درست است زیرا خداوند تنها در یک آیه به پروردگار مشرق ها و مغرب ها قسم یاد کرده است و آن در آیه ۴۰ از سوره مبارکه معرج است : َلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ
۲- کلمه ما پس از این قسم ذکر نشده است .
۳- اینک توجه شما را به توضیحی در مورد مشارق و مغارب و مراد از این دو جلب می نماییم :
در آیات قرآن مجید گاهى تعبیر مشرق و مغرب به صورت مفرد آمده است مانند آیه ۱۱۵ بقره و لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ: مشرق و مغرب از آن خدا است و گاه به صورت تثنیه آمده است، مانند آیه ۱۷ سوره رحمن رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ: پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب و گاه به صورت جمع المشارق و المغارب مانند آیه مورد بحث.
بعضى این تعبیرات را متضاد پنداشته اند، در حالى که همگى هماهنگ، و هر یک اشاره به نکته اى است، توضیح اینکه خورشید هر روز ازنقطه تازه اى طلوع، و در نقطه تازه اى غروب مى کند، بنا بر این به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب داریم، و از سوى دیگر در میان اینهمه مشرق و مغرب دو مشرق و دو مغرب در میان آنها ممتاز است که یکى در آغاز تابستان، یعنى حد اکثر اوج خورشید در مدار شمالى، و یکى در آغاز زمستان یعنى حد اقل پائین آمدن خورشید در مدار جنوبى است (که از یکى تعبیر به مدار رأس السرطان و از دیگرى تعبیر به مدار رأس الجدى مى کنند) و چون این دو کاملا مشخص است روى آن مخصوصا تکیه شده است، علاوه بر این دو مشرق و دو مغرب دیگر که آنها را مشرق و مغرب اعتدالى مى نامند (در اول بهار و اول پائیز هنگامى که شب و روز در تمام دنیا برابر است) نیز مشخص مى باشد که بعضى رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ را اشاره به آن گرفته اند و آن نیز قابل توجه است.
اما آنجا که به صورت مفرد ذکر شده معنى جنس را دارد که توجه تنها روى اصل مشرق و مغرب است بى آنکه نظر به افراد داشته باشد، به این ترتیب تعبیرات مختلف بالا هر یک نکته اى دارد و انسان را متوجه تغییرات مختلف طلوع و غروب آفتاب و تغییر منظم مدارات شمس مى کند.
تفسیر نمونه، ج ۲۵، ص: ۴۷ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۳/۱۰۰۱۱۴۴۶۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.