قسیم النار و الجنه ۱۳۹۲/۴/۵

قرآن و مکتب حسینی ریسمانهایی هستند که قدرت دارند بشر را از چاه نگونبختی به اوج سعادت بالا برند؛ یکی H}«حَبْلُ مِنَ اللهِ»{H و دومی H}«حَبْلٌ مِنَ النّاس»{H است ولی اگر کسی از ایندو حبل الهی سوء استفاده نمود، جرم از ریسمان نیست، علت این است که او در سر، سودای بالا رفتن نداشته است و البته چنین مردمی به وسیلة قرآن و مکتب حسینی به قعر دوزخ برده می شوند و این حقیقت در جهان دیگر چنین مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان به دوزخ افکنده می شوند؛ واین است معنی H}«قسیم الجنّة و النّار»{H بودن.
مجموعه آثار شهید مطهری ج۱ – عدل الهی، شهید مطهری
قرآن و مکتب حسینی ریسمانهایی هستند که قدرت دارند بشر را از چاه نگونبختی به اوج سعادت بالا برند؛ یکی «حَبْلُ مِنَ اللهِ» و دومی «حَبْلٌ مِنَ النّاس» است ولی اگر کسی از ایندو حبل الهی سوء استفاده نمود، جرم از ریسمان نیست، علت این است که او در سر، سودای بالا رفتن نداشته است و البته چنین مردمی به وسیلة قرآن و مکتب حسینی به قعر دوزخ برده می شوند و این حقیقت در جهان دیگر چنین مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان به دوزخ افکنده می شوند؛ واین است معنی «قسیم الجنّة و النّار» بودن.
مجموعه آثار شهید مطهری ج۱ – عدل الهی، شهید مطهری

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.