قضاوت در پرتو حقیقت ۱۳۹۱/۹/۸

کشور های عربی هم در غزه و هم در سوریه به نفع صهیونیست ها عمل کردند رابطه مستقیم بین این دو عمل در غزه و سوریه این است که سران این کشورها در یک تحلیل کاملاً غلط بقا خودشان را درنابودی مقاومت و پیوند با رژیم صهیونیستی می دانند. حال باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که آیا مردم این کشورهای اسلامی- عربی هم مانند حکام شان فکر می کنند؟ در پاسخ باید گفت...
کشور های عربی هم در غزه و هم در سوریه به نفع صهیونیست ها عمل کردند رابطه مستقیم بین این دو عمل در غزه و سوریه این است که سران این کشورها در یک تحلیل کاملاً غلط بقا خودشان را درنابودی مقاومت و پیوند با رژیم صهیونیستی می دانند. حال باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که آیا مردم این کشورهای اسلامی- عربی هم مانند حکام شان فکر می کنند؟ در پاسخ باید گفت...
جنگ دوم غزه (۸ روزه) به نسبت جنگ اول (۲۲روزه) زمان کوتاه تری داشت، اما در همین زمان کوتاه مسایل مهم و متفاوتی را در برداشت که یکی از مهم ترین آنها عملکرد بازیگران این معرکه بود. از میان بازیگران هم رفتار ایران و سوریه و کشورهای عربی خلیج فارس از جهاتی با اهمیت تر بود. در این نوشتار تلاش می شود تا با بررسی نقش آفرینی این بازیگران، موضع کشورهای عربی خلیج فارس در برابر جنگ دوم غزه با مواضع آنها درباره سوریه مقایسه شود.

۱- ایران؛ دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی ایران است. ایران در طول دوران پس از انقلاب لحظه ای از این اصل غفلت نکرده و بارها و بارها آن را تکرار کرده و در مواقع لزوم در راستای آن وارد صحنه شده و به اقتضای صحنه عمل کرده است. حمایت محکم ایران از فلسطینیان ستمدیده و رویارویی با رژیم صهیونیستی آنچنان با صلابت، برجسته و خدشه ناپذیر بوده که شیطان بزرگ این موضع ایران را جزو چند محور اصلی سیاست خارجی خودش در برابر ایران، قرار داده است. ایران در حمایت از فلسطینیان در حالی که پیوسته شعارهای قاطع و امیدبخش سرداده، هیچ گاه به این شعارها اکتفا نکرده و در تمام محافل سیاسی بین المللی از آنها دفاع کرده و آنجایی هم که آنها به کمک های مادی نیاز داشتند از ارایه این کمک ها دریغ نورزیده است. این خط مشی کلی و جاری ایران در برابر فلسطینیان طی سال های پیش از جنگ ۲۲ روزه غزه بود. پس از جنگ ۲۲ روزه غزه که در آن اوج وحشیگری صهیونیست ها به نمایش درآمد و آنها بی محابا و با آگاهی از ضعف نیروهای مقاومت در دادن پاسخ های کوبنده، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی و ارزش های انسانی، بدتر از هر حیوانی مردم غیرنظامی و بی دفاع را بمباران کردند و زنان و کودکان بی گناه را در خاک و خون غلتاندند، تشخیص داده شد، مردم و رزمندگانی که برای حفظ سرزمین شان با داشتن چنین انگیزه قوی حاضرند تا پای جان بایستند؛ اما از هرگونه امکان پاسخگویی قوی محرومند، باید برای دفاع در برابر جنایت های صهیونیست ها تقویت شوند؛ از این رو خط جدیدی به سرخط های حمایت از فلسطینیان اضافه شد و آن برخوردار کردن آنها از امکانات دفاعی جدیدی بود که بتواند پاسخ درخوری به ددمنشی صهیونیست ها بدهد. بهترین راه برای انجام این ایده ارزشی، دینی و انسانی، برخوردار کردن نیروهای مقاومت از دانش ساخت برخی تجهیزات نظامی بود. این کار به خوبی انجام گرفت و نیروهای مقاومت هم در کسب دانش و هم در ساخت و هم در به کارگیری آن در میدان جنگ به خوبی عمل کردند.

۲- سوریه؛ سوریه از گذشته های دور از زمان حافظ اسد، از اصلی ترین کشورهای حامی فلسطین بود و حتی زمان که انورسادات با خیانت به آرمان ملت فلسطین به سرزمین های اشغالی سفر کرد و به رژیم نامشروع صهیونیسم مشروعیت داد و یک سال بعد هم با زیر پا گذاشتن عزت اسلامی و عربی ذلیلانه زیربار پیمان ننگین کمپ دیوید رفت، حافظ اسد همچنان محکم از فلسطین حمایت کرد و حتی روابط دوستانه پیدا و پنهان سران عرب با رژیم صهیونیستی نتوانست در اراده وی برای حمایت از فلسطین خللی ایجاد کند. پس از مرگ وی پسرش بشار اسد نیز همان رویه را در برابر فلسطین و رژیم اشغالگر قدس ادامه داد و کشورش مأمن گروه های مبارز فلسطین و آوارگان فلسطینی بود و مانند ایران در تمام محافل سیاسی بین المللی از فلسطین دفاع کرده است و در جنگ دوم غزه نیز با اینکه سوریه درگیر یک توطئه پیچیده براندازی است و برخی گروه های مقاومت فلسطینی در این غائله رفتار خوبی با سوریه نداشتند، همچنان از فلسطینیان حمایت کرد.

۳- کشورهای عربی خلیج فارس؛ سابقه بیشتر این کشورها در منازعه طولانی رژیم صهیونیستی با فلسطین، حاکی از حمایت از فلسطین است تا جایی که در ادبیات سیاسی چند دهه گذشته غرب آسیا(خاورمیانه) عبارت: «منازعه اعراب و اسرائیل» رایج و برجسته بود؛ اما متأسفانه رفته رفته سران این کشورها با دست برداشتن از آرمان فلسطین که مقوله ای اسلامی- عربی بود، حمایت شان به شعار تنها کشیده شد و سپس به نوبت شعار را نیز کم رنگ کردند و به روابط با رژیم صهیونیستی روی آوردند تا آنجا که در خفا برای مراوده با این رژیم غاصب از یکدیگر سبقت می گرفتند و کار به این رسوایی ختم نشد و آنها در جنگ اول غزه (۲۲ روزه) با حمایت کامل پنهانی از صهیونیست ها، در انتظار نابودی نیروهای مقاومت و تسلیم ملت فلسطین بودند. در جنگ دوم غزه (۸ روزه) نیز مردمان جهان و از جمله مردم کشورهای عربی نمایش زشت و تنفرانگیز آنها را در اتحادیه عرب دیدند. تظاهر آنها به حمایت از مردم غزه آنچنان سرد و نچسب بود که حتی خودشان هم نتوانستند اشک تمساح بریزند. آنها فجیع ترین جنایات صهیونیست ها را دیدند، بیرون آوردن جنازه ده ها کودک بی گناه فلسطینی را از زیر آوار بمباران جنایتکاران غاصب دیدند، اما دریغ از اینکه لب به اعتراض بگشایند. جهان اسلام باید چقدر تأسف بخورد که آنها در جنگ اخیر غزه در عرصه اسلامیت، عربیت و انسانیت هیچ نقطه روشنی از خود بر جای نگذاشتند.

۴- کشورهای عربی بین سوریه و غزه؛ یکی از پیامدهای مثبت جنگ دوم غزه در کنار سایر پیامدهای مثبت و قابل تأملش این است که به مردم کشورهای عربی فرصت داد تا یک بار دیگر به دور از هرگونه تبلیغات مخرب و فریبکارانه رسانه های غربی و عربی، مسائل منطقه را به دقت واکاوی کنند. شاید یکی از بزرگ ترین پرسش های برآمده از دل این جنگ مقایسه رفتار این کشورها در دو معرکه سوریه و غزه باشد.

نتیجه این مقایسه حقیقت بسیار تخلی را آشکار می کند. در جنگ دوم غزه نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به غزه حمله کردند و دست به کشتار وسیع و وحشیانه زدند و سران کشورهای عربی به جای اینکه با ارسال سلاح و امکانات دفاعی و تقویت نظامی مقاومت، امکان دفاع را در میدان جنگ برای آنها فراهم کنند و در عرصه سیاسی نیز با استفاده از اهرم های قدرتمندی مانند توقف صادرات نفت و قطع رابطه با برخی کشورهای تأثیرگذار، مانع ادامه کشتار مردم شوند فقط شعار دادند، شعارهایی که هزار تای آنها معادل یک فشنگ برای رزمندگان مقاومت نبود، آنها در این جبهه با این رفتار به صهیونیست ها کمک کردند و در جبهه سوریه که تنها کشور ایستاده در مقابل افزون خواهی های صهیونیست ها است، این کشورهای عربی با اجیر کردن مزدوران وهابی، سلفی، القاعده، آدمکش و ... و نیز هزینه کردن مبالغ کلان درصدد حذف و ساقط کردن حکومت ضد صهیونیستی کنونی این کشور هستند. آن نتیجه تلخ که پیشتر به آن اشاره شد این است که آنها هم در غزه و هم در سوریه به نفع صهیونیست ها عمل کردند رابطه مستقیم بین این دو عمل در غزه و سوریه این است که سران این کشورها در یک تحلیل کاملاً غلط بقا خودشان را درنابودی مقاومت و پیوند با رژیم صهیونیستی می دانند. حال باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که آیا مردم این کشورهای اسلامی- عربی هم مانند حکام شان فکر می کنند؟ در پاسخ باید گفت اگر به احتمال بسیار ضعیف در صورت شکست مقاومت در جنگ غزه و تبلیغات سنگین رسانه ای پس از آن، مردم این کشورها مانند سران شان فکر می کردند، با این پیروزی افتخارآمیز دیگر هیچ شهروند عربی در هیچ کشور عربی اینگونه فکر نمی کند. با پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی، تنها صهیونیست ها شکست نخوردند، حاکمان کشورهای عربی هم شکست خوردند و با پنهان شدن در پشت ادعاهای گزاف تلاش برای آتش بس، نمی توانند خود را از حلقه تنگ و محکم شکست که آنها را نیز مانند صهیونیست ها در برگرفته نجات دهند. آنها هم به همراه صهیونیست ها شکست خوردند و شهروندان عرب نمی خواهند با پذیرش نظر و مشی آنها و متابعت از آنان ننگ این شکست را بر پیشانی داشته باشند. این مردم در جبهه مقاومت قرار دارند تا دراین پیروزی مباهات برانگیز شریک باشند آنها می خواهد در مقابل رژیم صهیونیستی قرار بگیرند نه در کنار آن. بنابراین از نظر آنها دیگر سوریه آن کشوری نیست که سران کشورهای عربی به کمک دستگاه تبلیغاتی شان ترسیم کردند، سوریه یک کشور ضد صهیونیستی و در خط مقدم مقابله با صهیونیسم است و باید برای بقا به آن کمک کرد. موثرترین کمک این است که مردم کشورهای عربی به حاکمان شان فشار بیارورند تا مزدوران شان را از این کشور خارج کنند و در این وضعیت حساس سوریه دوباره برای مقابله با رژیم غاصب صهیونیسم در خط مقدم کارزار قرار گیرد. حال وقتی این مردم به مواضع ایران در برابر غزه و سوریه می نگرند، می بینند ایران درهر دو جبهه در کنار مردم و مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده است در نتیجه یقین می کنند که ایران با مردم مسلمان و از جمله عرب ها صادق است نه حاکمان آنها، بنابراین طبیعی است که جانب ایران را بگیرند.

قضاوت در پرتو حقیقت/ رضا گرمابدری / بصیرت /۹۱/۰۹/۰۷ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.