قیام وانقلاب مهدى (علیه السلام) شکل تکامل یافته اى از انقلابات پیوسته در راه حق وعدالت است. ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ - ۸۲ بازدید

قیام وانقلاب مهدى (علیه السلام) شکل تکامل یافته اى از انقلابات پیوسته در راه حق وعدالت است.

قیام وانقلاب مهدى (علیه السلام) شکل تکامل یافته اى از انقلابات پیوسته در راه حق وعدالت است.
قبل از آن حضرت، نهضت هاى مختلفى روى مى دهد که پاره اى بمنظور زنده کردن مرام حق است مانند: انقلاب خراسانى - حسنى - یمنى - و... وعده اى طاغوتى وطرفدار مرام ظالمانه وضد انسانى است مانند: قیام کافرى از قزوین - سفیانى - و... این مطلب که سرانجام مسیر هر فرد کجا خواهد بود؟ ودر هنگام بروز انقلاب جزوچه گروهى خواهد بود؟ بستگى دارد به مسیر وراهى که فعلا انتخاب کرده وطى مى کند. زیرا سالى که نکوست ویا زشت است، از بهارش پیداست. کسى که مى خواهد قدم در راهى بگذارد، اول باید بداند وبفهمد که این راه بکجا منتهى مى شود؟ واگر مقصد خاصى دارد باید از اول در انتخاب مسیر کوشش کند که آیا این راه اورا به آن مقصد مى رساند یا ضد آن. هر راهى رهرورا به سر منزل مخصوص مى رساند، کعبه مقصود راهى دارد، ووصل طاغوت راهى. پس قبل از شروع حرکت باید در انتخاب مسیر دقت شود، زیرا اندکى کوته اندیشى چه بسا موجب مى شود که همه نیروها به هدر رود ویا در مسیر مخالف حق، از آن بهره گیرى شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید