کاهش فاصله طبقاتی؟ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ - ۲۴۵ بازدید

طبق اعلام مرکز آمار مقایسه ضریب جینی در سال های ۹۳ و ۸۹ نشان می دهد، فاصله طبقاتی در ایران کاهش یافته است.ضریب جینی در سال ۹۳ در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۷۸۸ ، ۰.۳۶۰۹ و ۰.۳۴۰۱ بوده که نسبت به سال ۱۳۸۹ که ضریب جینی در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۴۰۹۹ ، ۰.۳۸۴۱ و ۰.۳۸۰۹ بوده، کاهش یافته است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور در نظر گرفته می شود.

طبق اعلام مرکز آمار مقایسه ضریب جینی در سال های ۹۳ و ۸۹ نشان می دهد، فاصله طبقاتی در ایران کاهش یافته است.ضریب جینی در سال ۹۳ در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۷۸۸ ، ۰.۳۶۰۹ و ۰.۳۴۰۱ بوده که نسبت به سال ۱۳۸۹ که ضریب جینی در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۴۰۹۹ ، ۰.۳۸۴۱ و ۰.۳۸۰۹ بوده، کاهش یافته است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در آن کشور در نظر گرفته می شود.
نتایج شاخص های نابرابری در سال گذشته در مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می دهد سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۳ در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۰۶۲۹ ، ۰.۰۶۹۶ و ۰.۰۷۰۴ بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ که سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۰۶۲۹ ،۰.۰۶۹۶ و ۰.۰۷۰۴ بوده، افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در مناطق روستایی بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۹ مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده، به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان، در پنج سال رخ داده است.
در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۹ مربوط به استان های یزد و سمنان بوده است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان در مدت پنج سال رخ داده است.
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴
http://alef.ir/vdcaoone049neu1.k5k4.html?339297

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.