کتابشناسى قرآن ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ - ۹۱۶ بازدید

معرفى برخى تفاسیر شیعه
۱. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۶۵.
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
۳. تفسیر تسنیم، عبدالله جوادى آملى، قم، نشر اسراء.
۴. تفسیر کاشف، محمد باقر حجتى و عبدالکریم بى آزار شیرازى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۴.
۵. نسیم حیات، ابوالفضل بهرامپور، هجرت، قم، ۱۳۷۸.
۶. تفسیر نور، محسن قرائتى، در راه حق، قم، ۱۳۷۶.
۷. مخزن العرفان فى تفسیرالقرآن، نصرت امین (بانوى اصفهانى)، تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۴۰۳ ق.

معرفى برخى تفاسیر شیعه
1. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1365.
2. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
3. تفسیر تسنیم، عبدالله جوادى آملى، قم، نشر اسراء.
4. تفسیر کاشف، محمد باقر حجتى و عبدالکریم بى آزار شیرازى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1364.
5. نسیم حیات، ابوالفضل بهرامپور، هجرت، قم، 1378.
6. تفسیر نور، محسن قرائتى، در راه حق، قم، 1376.
7. مخزن العرفان فى تفسیرالقرآن، نصرت امین (بانوى اصفهانى)، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1403 ق.
8. ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، الطبرسى، مترجم: على کرمى، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، 1380.
9. تفسیر راهنما، هاشمى رفسنجانى و جمعى از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.
10. اطیب البیان فى تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب، بنیاد فرهنگ اسلامى، تهران، 1393 ق.
2. معرفى برخى تفاسیر اهل سنت
1. ترجمه تفسیر طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر طبرى آملى، مترجم: حبیب یغمایى، توس.
2. ترجمه فى ظلال القرآن، سید قطب، مترجم: مصطفى خرم دل، احسان، تهران، 1378.
3. تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، امام فخر رازى، ترجمه على اصغر حلبى، اساطیر، بى جا، 1371.
3. قرآن و دانش بشرى «1»

1. پیشگویى هاى علمى قرآن، مصطفى زمانى، انتشارات پیام اسلام.
2. رابطه علم و دین، عباسعلى سرفرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
3. قرآن و علوم طبیعت، دکتر مهدى گلشنى، نشر مطهر، تهران.
__________________________________________________
(1). کتابشناسى این بخش با همکارى انجمن قرآن و علم تهیه شده است که از تلاش آن عزیزان تقدیر و تشکر مى کنیم.
4. مقایسه اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم، دکتر موریس بوکاى، ترجمه: دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران.
5. پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، دکتر محمدعلى رضایى اصفهانى، انتشارات مبین.
6. قرآن و طبیعت (6 جلد)، دکتر عبدالکریم بى آزار شیرازى، انتشارات بعثت.
7. خدا و اختراعات از دیدگاه علم و قرآن، دکتر عبدالکریم بى آزار شیرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
8. گذشته و آینده جهان، دکتر عبدالکریم بى آزار شیرازى، انتشارات طباطبایى قم.
9. تفسیر علمى قرآن، دکتر على رفیعى محمدى.
10. داروینیسم یا تکامل انواع، جعفر سبحانى، انتشارات توحید.
11. کهکشان ها در قرآن، لطفى سلیمى، انتشارات انصارى.
12. نگاهى به دنیاى حیوانات در قرآن کریم، جلیل ابوالحب، ترجمه تقى متقى، دفتر تبلیغات اسلامى قم.
13. گیاهان در قرآن، دکتر محمد اقتدار حسین فارقى، ترجمه احمد نمایى، بنیاد پژوهش هاى آستان قدس رضوى.
14. اسلام و طب جدید با معجزات علمى قرآن، عبدالعزیز اسماعیل پاشا، ترجمه سید غلامرضا سعیدى، انتشارات برهان.
15. اسلام و بهداشت روانى، نویسندگان متعدد، دفتر نشر معارف.
16. استعانت از قرآن کریم در شفاى جسمانى، علیرضا نیکبخت نصرآبادى، مؤسسه فرهنگى نشر قبله.
17. موسیقى در تاریخ و قرآن، على اسماعیل پور، انتشارات ناس.
18. قرآن و مدیریت و علوم سیاسى، مهندس عباس زاده و همکاران، بنیاد پژوهش هاى قرآنى حوزه و دانشگاه.
19. مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام قوامى، دبیرخانه مجلس خبرگان.
20. اصول مدیریت اسلامى و الگوهاى آن، دکتر ولى اللَّه نقى پور، مرکز انتشارات مدیریت دولتى.
4. کتاب هایى پیرامون قرآن به زبان انگلیسى
1. پیام قرآن، حسین لاهور، بنیاد کتاب اسلامى، 1974 م.
2. قرآن مجید، پالمر، ادوارد هنرى، آکسفورد، 1880 م.
3. قرآن محمد، راس الکساندر، لندن، 1648 م.
4. قرآن، ساوارى، کلرداتین، پاریس، ناپن و پسرش، 1783 م.
5. قرآن، هادى و فرقان، مردوس، ژوزف شارل وکتور، پاریس، اوژه فاسکل، 1926 م.
5. معرفى برخى منابع براى کتابشناسى قرآن
1. کتابشناسى کتب علوم قرآنى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1375.
2. شناخت نامه تفاسیر، محمدعلى ایازى، کتاب مبین، رشت، 1378.
3. کتابشناسى جهانى ترجمه ها و تفسیرهاى چاپى قرآن مجید، عصمت بینازق و خالد اردن، ترجمه محمد آصف فکرت، آستان قدس رضوى، 1373.
4. کتابشناسى علوم و معارف قرآنى، مبین، رشت، 1380.
5. کتابشناسى اعجاز قرآن، محمد على رضایى کرمانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1380.
6. کتابشناسى مطالعات قرآنى به زبان هاى اروپایى، مرتضى کریمى نیا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى.
7. فهرست کتاب هاى علوم و معارف قرآنى چاپ شده به زبان هاى لاتین، مبین، رشت، 1380.
8. کتابخانه بزرگ قرآن کریم، محمد حسن بکائى، مرکز فرهنگى نشر قبله، تهران، 1374.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.