کتاب مقدس-کتاب های آسمانی ۱۳۸۶/۸/۲۱ - ۶۱۶ بازدید

در مورد کتب مقدس یهود و مسیح به اختصار توضیح دهید و تقسیم بندی های مختلف آن را بیان نمایید.

مسیحیان ۲۷ کتاب مقدس دارند و مجموع اینها را ((کتب عهد جدید)) می نامند.
این ۲۷ کتاب عبارتند از: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، اعمال رسولان، نامه پولس به اهل روم، نامه اول پولس به اهل قرنتین، نامه دوم پولس به قرنتیان، نامه پولس به غلاطیان، نامه پولس به افسسیان، نامه پولس به فیلپیان، نامه پولس به کولسیان، نامه ی اول پولس به تسالونیکیان، نامه دوم پولس به تسالونیکیان، نامه اول پولس به تیموتائوس، نامه دوم پولس به تیموتائوس، نامه پولس به تیطس، نامه پولس به فلیمون، نامه پولس به عبرانیان، نامه عام یعقوب حواری، نامه عام اول پطرس حواری، نامه عام دوم پطرس حواری، نامه عام اول یوحنای حواری، نامه عام دوم یوحنای حواری، نامه عام سوم یوحنای حواری، نامه عام یهودای حواری و کتاب مکاشفات یوحنای الهی. (المیزان، ج ۳، ص ۳۱۱، س ۳، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۷۲-۱۳۹۱ ه.ق، اسلام و عقاید و آرائ بشری، یحیی نوری، ص ۴۴۶، چاپ چهارم، ۱۳۵۳، مقدمه قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس، چاپ دوم، ۱۳۴۹، یک مجلدی و ابتدای عهد جدید در کتاب مقدس ).
حضرت عیسی دوازده شاگرد داشت که حواریون نامیده می شدند.
اسامی حواریین به این صورت است: شمعون که پطرس هم نامیده می شود، اندریاس برادر شمعون، یعقوب بن زبدی، یوحنا برادر یعقوب بن زبدی، فیلبوس، برتلما، توما، متی، یعقوب بن حلفا، لبئی , شمعون قنانی و یهودای اسخریوطی که به عیسی (ع ) خیانت کرد. (ناسخ التواریخ، حضرت عیسی، ص ۱۶، چاپ ۱۳۵۲ هجری شمسی )
انجیل ها را چهار نفر نوشته اند: متی، یوحنا، لوقا و مرقس. و این انجیلها به نامهای نویسندگانشان نامیده شده اند. علت نامگذاری، همین است. از این چهار نفر دو نفر از شاگردان حضرت عیسی (ع ) هستند. این دو نفر متی و یوحنا هستند. دو نفر دیگر از حواریون نیستند. متی یکی از شاگردان و حواریین حضرت عیسی و همواره با او بود و از او جدا نمی شد. انجیل متی در سال ۳۸ میلادی نوشته شده است و برخی به این عقیده اند که انجیل متی بین ۵۰ و ۶۰ میلادی نوشته شده است. (قاموس کتاب مقدس، یک مجلدی، ص ۷۸۲، ماده متی ) یوحنا از شاگردان و حواریین عیسی (ع ) بود و آن حضرت او را بسیار دوست می داشت. (المیزان، ج ۳، ص ۳۱۲، قاموس کتاب مقدس ماده یوحنا) تاریخ انتشار این انجیل را سال ۶۵ میلادی، ۹۶ میلادی و ۹۸ میلادی گفته اند (المیزان، ج ۳، ص ۳۱۳)
برخی بر این باورند که انجیل یوحنا، از یوحنا نیست بلکه دیگران نوشته اند و به نام او انتشار داده اند تا مردم بپذیرند و برخی گفته اند که انجیل یوحنا در اصل بیست باب بود و باب بیست و یکم را پس از مرگ یوحنا اضافه کرده اند. (المیزان، ج ۳، ص ۳۱۳)
مرقس از حواریین نبود بلکه شاگرد پطرس بود و به دستور پطرس انجیل را نوشته است و در سال ۶۱ میلادی نوشته است. (همان، ص ۳۱۱)
لوقا هم از حواریین نبود و حتی حضرت مسیح را ندیده است. او مسیحیت را از پولس گرفته است و این پولس از یهودیان متعصبی بود که موئمنان به حضرت مسیح را آزار و اذیت می کرد. این پولس همان است که پایه های مسیحیت کنونی را استوار ساخته است. او بود که گفت : ایمان به مسیح کافی است، همین ایمان نجات دهنده است و نیازی به عمل نیست. انجیل لوقا پس از انجیل مرقس نوشته شده است. در آغاز همین کتاب آمده است که این کتاب، کتاب الهام شده نیست. (همان، ص ۳۱۱، ص ۳۱۲) توجه داشته باشیم که در قرن چهارم میلادی، امپراطور روم کنستانتیس اول به مسیحیت گروید. پس از این رویداد، کلیسای مسیحی انجمنی تشکیل داد و درباره کتابهای مقدس بررسی به عمل آورد. این انجمل از میان بیش از ۱۶۰ کتاب مقدس که در کلیساها قرائت می شد، تنها ۲۷ کتاب را انتخاب کردند و این ۲۷ کتاب را عهد جدید نامیدند در برابر عهد عتیق.
هیچکدام از این ۲۷ کتاب در زمان حضرت عیسی نوشته نشده است. جمع زیادی از محققان معتقدند که اولین انجیلی که نوشته شد مارکیون نام داشت که به عربی مرقیون می گویند. این انجیل، در آن انجمن به تصویب کلیسا نرسید. انجیل مرقس با استفاده از همین انجیل مارکیون نوشته شده است. از دو انجیل مارکیون و مرقس، انجیل متی نوشته شده است و پس از این، انجیل یوحنا و لوقا نوشته شده است. (اسلام و عقاید و آرائ بشری، یحیی نوری، ص ۴۵۲) یکی از انجیلهایی که در آن انجمن به تصویب نرسید، انجیل «برنابا» است. (المیزان، ج ۳، ص ۳۱۵ س ۲) برنابا با افکار پولس مخالف بود.
کلیسا رساله های پولس را به رسمیت شناخت ولی انجیل برنابا را به رسمیت نشناخت. در قرن ۱۶ میلادی اسقف «فرامرنیو» یک نسخه از آن را که به زبان رومی ایتالیائی بود، از کتابخانه پاپ اسکوتس پنجم به دست آورد و با مطالعه آن اسلام را پذیرفت و در اوایل قرن ۱۸ میلادی نیز یک نسخه ی اسپانیولی ازاین انجیل به دست آمد و توسط دکتر منگ هوس به انگلیسی ترجمه شد. در سال ۱۹۰۸ توسط دکتر خلیل سعادت به عربی ترجمه شد و در این اواخر توسط جناب سردار کابلی به فارسی ترجمه شد و در کرمانشاه به چاپ رسید. در این انجیل به صراحت آمدن پیامبر اسلام را بشارت داده است و تصریح می کند که حضرت عیسی (ع ) کشته نشده بلکه به جای آن یهودای اسخریوطی کشته شده است. (اسلام و عقاید و آرائ بشری، ص ۴۵۲ و ۴۵۳) و علت اصلی مخالفت آن انجمن می تواند همین باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.