کراهت تنها غذا خوردن ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ - ۳۳۴۲ بازدید

پیامبر ص از تنها خوردن نهی فرمودند ایا این روایت برای کسی که برایش سخته با نامحرم سر یک سفره بشیند، هم شامل میشود؟

جای تردید نیست که خوردن غذا به صورت دسته جمعی مستحب است و اما نهیی که از پیامبر رسیده بیشتر ناظر به این است که انسان غذایش را به تنهایی بخورد و به دیگرانی که اطرافش هستند ندهد و یا به گونه ای غذای اختصاصی برای خودش اختصاص دهد چون در یک تعبیر آن این گونه امده است که «الاکل زاده وحده» یعنی کسی که توشه اش را به تنهایی بخورد در هر صورت در فرض مورد سوال اگر برای زن مشکل است در سر سفره با نامحرم بنشیند و یا انجام این کار ممکن است زمینه گناه باشد غذا خوردن تنهایی و ترک این مستحب  بلا اشکال و در برخی موارد نیز مطلوب است و در این گونه موارد باید اهم و مهم را سنجید و مصلحت اهم را در نظر گرفت .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید