کراهت شعر از منظر پیامبر ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ - ۲۰۲ بازدید

اینکه پیامبر(ص) شعر نمی سرود (و ماهو بشاعر) از این روست که شعر فن و هنری است که اصل در آن چنان که در صناعات پنجگانه منطق بیان گردیده ذوق و خیال است نه برهان و حکمت. البته این که در قالب شعر می توان سخنان حکیمانه نیز گفت مطلب دیگری است. لیکن شایسته پیامبر خدا(ص) آن بود که سخنانش هم از جهت محتوایی سراسر حکمت باشد و هم از نظر قالبی چیزی برتر از صناعات شعری.

اینکه پیامبر(ص) شعر نمی سرود (و ماهو بشاعر) از این روست که شعر فن و هنری است که اصل در آن چنان که در صناعات پنجگانه منطق بیان گردیده ذوق و خیال است نه برهان و حکمت. البته این که در قالب شعر می توان سخنان حکیمانه نیز گفت مطلب دیگری است. لیکن شایسته پیامبر خدا(ص) آن بود که سخنانش هم از جهت محتوایی سراسر حکمت باشد و هم از نظر قالبی چیزی برتر از صناعات شعری.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.