کفّاره روزه همسر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۳۲۱ بازدید

کفّاره روزه زن بر عهده مرد است یا زن؟

همه مراجع: پرداخت کفّاره روزه زن، بر عهده خودش است.[ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۱۳۱۳؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۴۲۸ و دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.