کلمات سوره نجم ۱۳۹۱/۹/۲۶

تعداد کلمات این سوره بنا به انچه در کتاب المعجم الاحصائی آمده ۳۶۰ کلمه است تعداد حروف انرا می توانید خودتان شمارش کنید . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۲۷۸۸)
تعداد کلمات این سوره بنا به انچه در کتاب المعجم الاحصائی آمده ۳۶۰ کلمه است تعداد حروف انرا می توانید خودتان شمارش کنید . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۲۷۸۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.