کیفر دنیوی گناه ۱۳۸۶/۰۳/۲۶ - ۶۲۰ بازدید

آیا کسانی که در این دنیا در حق یکدیگر بدی می کنند در همین دنیا به نتیجه عمل خود می رسند؟

خداوند نظام هستى را به گونه اى خلق و تدبیر نموده است که نسبت به نیک و بد کردار انسان واکنش و عکس العملنشان مى دهد. این اختصاص به آخرت ندارد؛ بلکه در همین دنیا نیز جارى است. البته بین پاداش و کیفر دنیوى واخروى اعمال، تفاوت هاى زیادى وجود دارد. البته این به معنای آن نیست که همه بدی های انسان در این دنیا پاسخ داده می شود و یا مکافات دنیوی پاسخ کامل بدی هاست. مسلما پاسخ کامل در قیامت است، از طرف دیگر اعمال نیک انسان می تواند نتایج سوء سیئات را خنثی کند. توبه، صدقه و بسیاری از رفتارهای خوب در این زمینه مؤثر است.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: عدل الهى، شهید مطهرى.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.