کیفیت وحی ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۶۴۶ بازدید

وحی چیست و چگونه است ؟

نبوت و ولایت و وحی عالیترین پایه ایست که روح انسانی بدان می تواند رسید و آنکس که نظائر آن مقام را ادراک نکرده است نبوت را ادراک نتواند کرد . تـعـدد یـا تـبـدل شـخـصـیت که بسیاری مشاهده کرده و می کنیم چیست ؟ خواب مغناطیسی چـگـونـه اسـت ؟ یکی سخن می گوید و جواب سائلان می دهد در حال خواب و چون بحال عادی برمی گردداز آنچه گفته خبر ندارد , آیا آنوقت شخص دیگری بود و پس از آن شخص دیگری شد ؟یـا روحـی بـه روح او مـنضم گردید و باز جدا شد ؟ شعرای عرب وقتی گرم شاعری می شدندو طـبعشان بجوش می آمد چنان تغییر حال می دادند که پنداری عوض شده اند , می گفتند شیطان ما با ما متحد شده و بما الهام معنی می کند . و بـعضی شعرای دینی مانندمحتشم هنگام تحریک عاطفه و محبت اشعاری می گویند که در غیر آن حال نمی توانند ,گوئی روح و شخصیتشان عوض می شود و گویند روح القدس سخن بر زبان آنها جاری می سازد , ما که این حالات را نمی دانیم سر وحی را چگونه بدانیم ؟ . بـاری بـرای عـامـه مردم بهتر آن است که در این امور مداخله نکنند و امید بحل این گونه مسائل نـداشـتـه بـاشند همین که بظاهر قرآن و روایات معتبره معتقد باشند هرچند حقیقت معانی آنرا ندانند کافی است . اثبات نبوت، شعرانی - میرزا ابوالحسن

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.