لا فتى الّا علىّ و لا سیف الّا ذو الفقار ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ - ۳۰۱۱۸ بازدید

«لافتی الاعلی لاسیف الاعلی» به چه معنی هست؟

آنچه در این رابطه در باره حضرت علی(ع) بیان شده است مربوط به جنگ احد می باشد. در این جنگ پس از شهادت تعداد زیادی از مسلمانان و گمان اینکه پیامبر خدا هم در میان آنه بوده است و شایع شدن این خبر در میدان جنگ، اکثر مسلمانان فرار کردند. در این میان پیامبر (ص) از هر طرف مورد هجوم لشکر قریش قرار گرفت. هر دسته ای که به آن حضرت حمله می آوردند علی(ع) به فرمان پیامبر به آن ها حمله می برد و با کشتن بعضی از آنها موجبات تفرقشان را فراهم می کرد این جریان چند بار در احد تکرار شد.[1] در این هنگام در عظمت حضرت علی این بیان آمد: « لا فتى الّا علىّ و لا سیف الّا ذو الفقار»( جوانمرد و شجاعى چون على-علیه السّلام و شمشیرى چون ذوالفقار وجود ندارد.)[2]

[1] تاریخنامه طبرى،ج 3،ص:169
[2] تاریخ گزیده، ص145 ؛ بحار،ج 20،ص 54، روایت3

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام لافتی الاعلی لاسیف الاذوالفقار معنیسفینه النجاه"
میهمان
الم  الحدا لقب امام علی پرچمدار خدا...شمشیر میبنی .. لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار..
بد حسابی نکن برادر ..حجاب هم رایت کن..
پول مومن سره وقت بده.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.