لزوم ضبط خیال ۱۳۹۱/۲/۶

بدان که اوّل شرط از براى مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که مى تواند منشاء غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است . چون که این خیال، مرغى است بس پرواز کن ، که در هر آنى به شاخى خود را مى آویزد، و این موجب بسى از بدبختى ها است . و خیال یکى از دستاویزهاى شیطان است که انسان را به واسطه ی آن بیچاره کرده ، به شقاوت دعوت مى کند.
بدان که اوّل شرط از براى مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که مى تواند منشاء غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است . چون که این خیال، مرغى است بس پرواز کن ، که در هر آنى به شاخى خود را مى آویزد، و این موجب بسى از بدبختى ها است . و خیال یکى از دستاویزهاى شیطان است که انسان را به واسطه ی آن بیچاره کرده ، به شقاوت دعوت مى کند.
انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود بر آمده و مى خواهد باطن را صفایى دهد، و آن را از جنود ابلیس خالى کند، باید زمام خیال را در دست گیرد، و نگذارد هر جا مى خواهد پرواز کند و مانع شود از این که خیال هاى فاسد باطل براى او پیش آید، از قبیل خیال معاصى و شیطنت . همیشه خیال خود را متوجّه امور شریفه کند، و این اگر چه در اوّل امر قدرى مشکل به نظر مى رسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مى دهند، ولى با قدرى مراقبت و مواظبت ، امر سهل مى شود.

ممکن است براى تجربه ، تو نیز چندى در صدد جمع خیال باشى و مواظبت کامل از آن کنى . هر وقت مى خواهد متوجّه امر پست و خسیسى شود، آن را منصرف کنى و متوجّه کنى به امور دیگر، از قبیل مباحات یا امور راجحه ی شریفه . اگر دیدى نتیجه گرفتى ، شکر خداى تعالى کن بر این توفیق ، و این مطلب را تعقیب کن ، شاید خداى تو به رحمت خود راهى براى تو باز کند از ملکوت ، که به صراط مستقیم انسانیت هدایت شوى ، و کار سلوک إلى الله تعالى براى تو آسان شود.

و ملتفت باش که خیالات فاسده ی قبیحه و تصوّرات باطله از إلقاءات شیطان است که مى خواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند، و تو که مجاهدى با شیطان و جنودش ، و مى خواهى صفحه ی نفس را مملکت الهى و رحمانى کنى ، باید مواظب کید آن لعین باشى ، و این اوهام بر خلاف رضاى حق تعالى را از خود دور نمایى تا إن شاء الله در این جنگ داخلى ، این سنگر را که خیلى مهم است از دست شیطان و جنودش بگیرى که این سنگر، به منزله ی سرحد است . اگر این جا غالب شدى ، امیدوار باش .

و اى عزیز! از خداى تبارک و تعالى در هر آن استعانت بجوى و استغاثه کن در درگاه معبود خود، و با عجز و الحاح عرض کن :

بارالها ! شیطان دشمن بزرگى است که طمع بر انبیاء و اولیاى بزرگ تو داشته و دارد. تو خودت با این بنده ی ضعیف گرفتار امانى و اوهام باطله و خیالات و خرافات عاطله ، همراهى کن که بتواند از عهده ی این دشمن قوى برآید، و در این میدان جنگ با این دشمن قوى که سعادت و انسانیت مرا تهدید مى کند، تو خودت با من همراهى فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاصّ تو خارج کنم و دست این غاصب را از خانه مختصّ به تو کوتاه نمایم. ( امام خمینی رحمه الله ، چهل حدیث ، ص ۱۶)

برگرفته از پایگاه : پاسخگو
برخی از عبارات و کلمات این نوشتار با ادبیات ساده و روان تری نوشته شده است و با متن اصلی اندکی تفاوت دارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.