لقب غریب الغربا ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ - ۱۲ بازدید

وجه اطلاق غریب بر آن حضرت که در برخی روایات آمده ظاهرا اشاره به غریب بودن آن حضرت در سالهای آخر عمرشان دارد که به دور از اهل وعیال وخویشوندان در خراسان بسر می برده اند .
قابل ذکر است اطلاق غریب الغربا را در روایات وزیارت آن حضرت نیافتیم تنها اطلاق غریب وشهید بر آن حضرت شده است .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۱۶۷۴)
وجه اطلاق غریب بر آن حضرت که در برخی روایات آمده ظاهرا اشاره به غریب بودن آن حضرت در سالهای آخر عمرشان دارد که به دور از اهل وعیال وخویشوندان در خراسان بسر می برده اند .
قابل ذکر است اطلاق غریب الغربا را در روایات وزیارت آن حضرت نیافتیم تنها اطلاق غریب وشهید بر آن حضرت شده است .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۱۶۷۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.