نسخه آزمایشی

لکه بینی بعد حیض ۱۳۹۰/۶/۴ - ۳۰۶۲۵ بازدید

T}همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): {Tباید همه (حتى پاکى وسط) را حیض قرار دهد. (-(بنابراین لازم نیست بعد از پاک شدن اول غسل کند؛ بلکه باید تا روز هشتم یا نهم عبادات خود را ترک کند و سپس غسل کند)-).V} توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۴۴ و وحید، توضیح‏المسائل، م ۴۵۰.{VT}آیةاللَّه مکارم: {Tتنها باید روزهایى را که خون دیده حیض قرار دهد و روزهاى پاکى (وسط) حیض نیست و حکم زنان پاک را دارد.

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم):

باید همه (حتى پاکى وسط) را حیض قرار دهد. (-(بنابراین لازم نیست بعد از پاک شدن اول غسل کند؛ بلکه باید تا روز هشتم یا نهم عبادات خود را ترک کند و سپس غسل کند)-). توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۴۴ و وحید، توضیح‏المسائل، م ۴۵۰.

آیةاللَّه مکارم:

تنها باید روزهایى را که خون دیده حیض قرار دهد و روزهاى پاکى (وسط) حیض نیست و حکم زنان پاک را دارد. (-(بنابراین بعد از پاک شدن اول، باید غسل کند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لکه‏اى از خون مشاهده کرد و پاک شد، دوباره باید غسل کند)-). توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۴۴.

آیات عظام سیستانى و صافى:

باید روزهایى را که خون دیده، حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در روزهاى پاکى عبادت‏هاى خود را به جا آورد و آنچه را که بر حائض حرام است، ترک کند. (-(بنابراین بعد از پاک شدن اول، بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لکه‏اى از خون مشاهده کرد و پاک شد، دوباره باید غسل کند)-). توضیح‏المسائل مراجع، م ۴۴۴. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۳۳/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب