نسخه آزمایشی

لکه بینی قبل از حیض ۱۳۹۵/۷/۹ - ۱۹۶ بازدید

سلام. لکهای قبل عادت مثلا اگه دوسه روزباشن چه حکمی دارن میتونم نما ز بخونم لکه بینی قهوه ای؟ عقد کردن موردی نداره؟
با شروع لکه بینی باید ابتدای مجری واژن را با پنبه در فاصله های کم چک کنید واگردر شروع حیض لکه بینی در مجری واژن قطع وصل شود ودر طول روز که با پنبه مجری واژن را چک می کنید گاهی مجری الوده وگاهی پاک است،این لکه ها استحاضه است واین لکه ها جز شمارش حیض نیست واگر الودگی به قدری کم است که لکه در پنبه فرو نمی رود وفقط ظاهر پنبه را آلوده می کند قلیله است وغسل ندارد وباید برای نمازاعمال قلیله را انجام دهید واز زمانی که خونریزی ویا لکه بینی ها در مجری واژن اتصال واستمرا ر داشته وحداقل سه روز اول حیض لکه ها ولو کم ولی دائما در مجری واژن وجود داشته وقطع نشده محاسبه روزهای حیض از همان ابتدا که خون استمرار داشته شروع می شود وحداقل حیض سه روز کامل است وحداکثر حیض ده روزاست واگر بیشتراز ده روز نشود همه اینها از ابتدا حیض است ولی اگر از ده روز بگذرد باید در پایان روز دهم غسل حیض کنید ونمازرابا اعمال استحاضه بخوانید البته باید با توجه به نظر مرجع تقلید ابتدا وانتهای شمارش حیض نیز باید بررسی شود و عقد کرده در حال حیض اشکال ندارد و عقد صحیح است .

نظرات

نظر بدهید