لیست کتب اداره مشاوره ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ - ۴۰۶۶۱ بازدید

لیست کتب اداره مشاوره

 
کتاب های پرسش و پاسختصویر جـلـد


نام کتاب


مؤلف
دفتر اول پرسش ها و پاسخ ها « خدا شناسی »

محمدرضا کاشفیدفتر دوم پرسش ها و پاسخ ها «فرجام شناسی»

محمدرضا کاشفی سیدمحسن دیباجیدفتر سوم پرسش ها و پاسخ ها «راهنما شناسی»

محمدرضا کاشفیدفتر چهارم پرسش ها و پاسخ ها «امام شناسی»

محمدرضا کاشفی حمیدرضا شاکرین
دفتر پنجم پرسش ها و پاسخ ها «قرآن شناسی»

صالح قنادیدفتر ششم پرسش ها و پاسخ ها « دین شناسی »

حمیدرضا شاکریندفترهفتم پرسش ها
و پاسخ ها
« پرسش ها و پاسخ های برگزیده»

حمیدرضا شاکرین
دفتر هشتم پرسش ها و پاسخ ها « حکومت دینی »

حمیدرضا شاکرین
دفتر نهم پرسش ها و پاسخ ها «ویژه ماه مبارک رمضان»

گروه مؤلفان
دفتر دهم پرسش ها و پاسخ ها « احکام خمس »

سید مجتبی حسینیدفتر یازدهم پرسش ها و پاسخ ها «عرفان و عشق»

محمدرضا کاشفیدفتر دوازدهم پرسش ها و پاسخ ها «ادیان و مذاهب»

حمیدرضا شاکرین
دفتر سیزدهم پرسش ها و پاسخ ها «ویژه محرم»

گروه مؤلفان
دفتر چهاردهم پرسش ها و پاسخ ها «دعا و توسل»

محمدرضا کاشفی سیدمحمدکاظم
روحانیدفتر پانزدهم پرسش ها و پاسخ ها « ولایت فقیه »

حمیدرضا شاکرین علیرضا محمدی
دفتر شانزدهم پرسش ها و پاسخ ها «رساله دانشجویی»

سید مجتبی حسینی
دفتر هفدهم پرسش ها و پاسخ ها «احکام روزه»

سید مجتبی حسینیدفتر هجدهم پرسش ها و پاسخ ها «احکام نگاه و پوشش»

سید مجتبی حسینیدفتر نوزدهم پرسش ها و پاسخ ها «احکام تقلید و بلوغ»

سید مجتبی حسینیدفتر بیستم پرسش ها و پاسخ ها «توصیه،پرسش و پاسخ ها»

عبدالله جوادی
آملی
دفتر ۲۱ پرسش ها و پاسخ ها «احکام ازدواج»

سید مجتبی حسینی
دفتر ۲۲ پرسش ها و پاسخ ها «احکام موسیقی»

سید مجتبی حسینیدفتر ۲۳ پرسش ها و پاسخ ها «مجلس خبرگان رهبری»

علیرضا محمدی
دفتر۲۴ پرسش ها و پاسخ ها «پیامبراعظم،سیره و تاریخ»


علیرضا مستشاریدفتر ۲۵ پرسش ها و پاسخ ها «روابط دختر و پسر»

محمدرضا احمدیدفتر ۲۶ پرسش ها و پاسخ ها «راز آفرینش»

حمیدرضا شاکرین
دفتر ۲۷ پرسش ها و پاسخ ها «مهدویت - پیش از ظهور»

رحیم کارگر
دفتر ۲۸ پرسش ها و پاسخ ها «مهدویت - دوران ظهور»

رحیم کارگر
دفتر ۲۹ پرسش ها و پاسخ ها « اختلالات رفتاری »

ابوالقاسم
بشیریدفتر ۳۰ پرسش ها و پاسخ ها «احکام وضو،غسل و تیمم»

سید مجتبی حسینیدفتر ۳۱ پرسش ها و پاسخ ها «شیعه و اهل سنت»

علی اصغر
رضوانی


دفتر ۳۲ پرسش ها و پاسخ ها «احکام ویژه بانوان»

سید مجتبی حسینیدفتر ۳۳ پرسش ها و پاسخ ها «احکام روابط زن وشوهر»

سید مجتبی حسینیدفتر ۳۴ پرسش ها و پاسخ ها «احکام اعتکاف»

سید مجتبی حسینیدفتر ۳۵ پرسش ها و پاسخ ها «جریان شناسی بهائیت»

علیرضا محمدیدفتر ۳۶ پرسش ها و پاسخ ها «تفسیر آیات برگزیده-۱»


علیرضا مستشاریدفتر ۳۷ پرسش ها و پاسخ ها «تفسیر آیات برگزیده-۲»


علیرضا مستشاریدفتر ۳۸ پرسش ها و پاسخ ها «شخصیت و حقوق زن»

سید ابراهیم
حسینیدفتر ۳۹ پرسش ها و پاسخ ها «حقوق خانوادگی زن»

سید ابراهیم
حسینی
دفتر ۴۰ پرسش ها و پاسخ ها «گناه و توبه»

گروه اخلاق و
عرفاندفتر ۴۱ پرسش ها و پاسخ ها « عصمت »

حمیدرضا
شاکریندفتر ۴۲ پرسش ها و پاسخ ها «انسان شناسی»

مصطفی عزیزیدفتر ۴۳ پرسش ها و پاسخ ها « نماز »

سید حسن موسوی


دفتر ۴۴ پرسش ها وپاسخ ها «حضور قلب در نماز»

رحیم کارگردفتر ۴۵ پرسش ها و پاسخ ها «خودسازی تا خداشناسی
»

گروه اخلاق و
عرفاندفتر ۴۶ پرسش ها و پاسخ ها «آراستگی و مدگرایی»

سید حسن موسویدفتر ۴۷ پرسش ها و پاسخ ها «خواستگاری»

محمدرضا احمدیدفتر ۴۸ پرسش ها و پاسخ ها «مهارت های زندگی (ویژه متأهلین)»

علی احمد پناهیدفتر ۴۹ پرسش ها و پاسخ ها «دختران و نیازهای پیش رو»

افخم السادات حسینیدفتر ۵۰ پرسش ها و پاسخ ها «جریان شناسی سیاسی»

علی مجتبی زاده محمدعلی لیالیدفتر ۵۱ پرسش ها و پاسخ ها «امام علی علیه السلام - تاریخ وسیره»

سیدمحمدمهدی حسین پور محمدباقر پورامینیدفتر ۵۲ پرسش ها و پاسخ ها «پیرامون نهج البلاغه»

مصطفی عزیزیدفتر ۵۳ پرسش ها و پاسخ ها «امام هادی علیه السلام»

محمدهادی
یدالله پوردفتر ۵۴ پرسش ها و پاسخ ها «علم و دین»

عبدالحمید
آکوچکیان


دفتر ۵۵ پرسش ها و پاسخ ها
«اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه
»

مسلم محمدیدفتر ۵۶ پرسش ها و پاسخ ها «مشاور همراه»

رضا وظیفه منددفتر ۵۷ پرسش ها و پاسخ ها «قسمت» و «قضا و قدر»

علیرضا حیدرزادهدفتر ۵۸ پرسش ها و پاسخ ها «امر به معروف و نهی از منکر»

سیدحسن موسویدفتر ۵۹ پرسش ها و پاسخ ها «آداب معاشرت دانشجویی»

سید حسن موسویدفتر ۶۰ پرسش ها و پاسخ ها «نگاهی دوباره به مسئله حجاب»

سید حسن موسویدفتر ۶۱ پرسش ها و پاسخ ها «آداب و احکام زیارت»

گروه اخلاق و
عرفاندفتر ۶۲ پرسش ها و پاسخ ها «احکام پزشکی و بیماران»

سید مجتبی حسینیدفتر ۶۳ پرسش ها و پاسخ ها «احکام امر به معروف»

علی گرجیدفتر ۶۴ پرسش ها و پاسخ ها « امام
سجاد علیه السلام -
تاریخ و سیره»


گروه مؤلفاندفتر ۶۵ پرسش ها و پاسخ ها «نمادها ، شعائر و ظواهر دینی»

ناصر صفری
افلاکیدفتر ۶۶ پرسش ها و پاسخ ها «عرفان و سراب»

گروه اخلاق و عرفان

 

سایر منشوراتتصویر جـلـد


نام کتاب


مؤلف


مترجم
آداب و احکام زیارت

گروه اخلاق و
عرفان
 

 آش رشته دانشجویی

ناصف اصفهانی
 اعجاز علمی قرآن کریم

 زغلول نجار

 نظمى خلیل ابوعطا

 منصور العبادى

 علی عباسی


آیت الله
خزائی
  
اصطلاحات سیاسی ، فرهنگی

حسن قدوسی زاده
 بوی باران

حسن قدوسی زاده
 به پسرم!

فاطمه شهیدی
 پشت پرده وهابیت

علیرضا
مستشاری
 پاسخ ها و پیام هاى فاطمه زهرا

(سلام اللّه علیها)

محمدمهدی رضایی
 پاسخ ها و پیام هاى امام على

(علیه السلام)

محمدمهدی رضایی
 پیامبر اعظم

(صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)

محمدمهدی رضایی
 
پژوهشی در سند و محتوای زیارت عاشورا

بهروز یدالله
پور
 جرعه ها
حسن قدوسی زاده
 جلوه هایی از زیبایی های دین

محمدحسین گیلانپور
 جنگ نــرم

حسین عبدی
 جهاد با نفس

حسن قدوسی
زاده
 چرا دین؟چرا اسلام؟چرا تشیع؟

حمیدرضا
شاکرین
 
حضور قلب در نماز

حسن قدوسی
زاده
 حماسه دهم خرداد ۱۳۸۸

محمدعلی لیالی
 خدا خانه دارد

فاطمه شهیدی
 دست در دست صبح (انقلاب اسلامی)

محمدجواد نوروزی
 
راه و بی راهه(۱) - تحلیلی بر عرفانهای نوظهور
حمزه شریفی دوست
 راه و بی راهه(۴) - اکنکار

محمد حسین
کیانی
 راه و بی راهه(۵) - وین دایر

حمزه شریفی
دوست
 


راه و بی راهه(۷) - فرضیه جذب

حمزه شریفی
دوست
 راه و بی راهه(۸) - عرفان حلقه

حمزه شریفی
دوست
 سلوک دانشجویی

جواد محدثی
 سیره  آفتاب

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ها
 
صحیفه زندگی

در پرتو سیره و سخن امام سجاد (علیه السلام)

(در ۷قسمت)

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ها
 فمنیسم

سید ابراهیم حسینی
 فرات حیات

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ها
 فدک
   قرآن و فیزیک

علی مولائی
 قرآن و پزشکی

علی مولائی
 
قلمرو دل

جواد محدثی
 کلمات قصار

حسن قدوسی زاده
 کوثر کویر

علیرضا مستشاری
 گفتمان قرآنی

صالح قنادی
 گفتم ، گفت

جواد محدثی
 


مثنوی بلند عشقبهروز یدالله پور

 مرید و مراد

حسن قدوسی
زاده
 مراحل عرفان

محمد جواد رودگر
 می شکنم در شکن زلف یار

حسین سروقامت
 
نایب - سفرنامه ی حج

علیرضا
محمدزاده
 
نصایح ( برگرفته از آثار امام خمینی «ره» )

حسن قدوسی
زاده
 نکته هاى ناب - جلد اول

حسن قدوسی
زاده
 نکته های ناب - جلد دوم


حسن قدوسی
زاده
 نکته های ناب - جلد سوم

حسن قدوسی
زاده
 نکته های ناب - جلد چهارم

حسن قدوسی
زاده
 نکته های ناب - جلد پنجم

حسن قدوسی
زاده
 نهضت تفسیری

صالح قنادی
 و آنگاه مرد حکیم گفت

فاطمه شهیدی
 همای سعادت

علیرضا مستشاری
 هنر رضایت از زندگی

عباس پسندیده
 هفت سین حجاب

علیرضا مستشاری
 هم حسینی بود ، هم بهشتی

مهدی آقایی
 
هولوکاست ، دروغ مقدس غرب

علیرضا محمدی
 


 


 


 


 انگلیسی/ englishtranslator

author


name

pic
   


a study on the shitte immamshussein masoody


hamid reza shakerin

questions on islamic statehussein masoody sayyid mujtaba husseinishiite chatechism for university students
hussein masoody


hamid reza shakerin


thirty questions on the mystery of creation
 


 

ترکی/
turkish
translator

author


name

pic

ələddin məlikov


müəlliflər qurupu


imamh
üseyn
(ə),aşura və məərrəmliyə aid suallar və cavablar toplusu


ələddin məlikov

həmidrza şakerinyaradilişin sirri


ələddin məlikov

seyid müctəba hüseynibaxiş və örpək barədə suallar və cavablar


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
خوب و در حد انتظار بوده
میهمان
عالی بود/درود بر پناهی
میهمان
خیلی واضحه که pdf کتاب وقتی موجود باشه دسترسی راحت تر و مطالعه ی آن آسانتر خواهد بود لطفا پیگیری کنید که پی دی اف همه ی کتابها را قرار بدهید..
میهمان
با سلام و خدا قوت لطفً متن کتابهایی که گذاشتید رو برندارید چون ما نابینایان برای مطالعه p d f مشکل داریم و مطالعه از این طریق برامون راحت تره متشکرم
میهمان
با سلام . پیشنهاد می شود کل فایلهای کتب را در دو قالب متن و چی دی اف در یک فابل ریخته و به مبلغین نهاد اعم از خانم آقا بدهید . با وجود تب لت ها ، قرار دادن این فتیلها در اختیار مبلغین نهاد به ارتقاء اطلاعات مبلغین کمک کرده و در ضمن حمل کتاب در ایام تبلیغ هم با این کار منتفی می شود.
تشکر
میهمان
با سلام . جهت سهولت در استفاده ارائه متن کتب به صورت فایل pdf و word بهتر است .
میهمان
سلام علیکم ببخشید
کتاب جلد ۵۱ رو که در مورد تاریخ حضرت علی علیه السلام است از کجا میتونم ببینم
در سایت منتشر شده است یا نه ؟
میهمان
ممنون بابت کتاب ها
میهمان
سلام فایل pdfکتابها رو ازکجا میشه تهیه کرد.ممنون
میهمان
سلام از خدمات اریه شده شما متشکریم
میهمان
سلام در مورد شورای نگهبان چگونگی تشکیل و وظایف آن و غیره لطفا مطلب ندارید قرار دهید چشمی
میهمان
باسلام
ببخشید
میخواستم دفتر های پرسش و پاسخ رو بصورت اندروید کنیم.
ایا اجازه میدهید
پرسمان
با سلام. جهت توضیحات لازم و هماهنگی در ساعات اداری با این شماره تماس بگیرید: ۳۲۱۱۰۵۵۴ و ۳۲۹۰۷۷۹۷ (۰۲۵)
میهمان
سلام و عرض ادب
من درخصوص پوشیدن ساپورت که مد شده سوال پرسیدم امکانش هست پاسخ را با منبع از همه مراجع به من تحویل دهید واقعا نیاز دارم تشکر خدا خیرتون بده
پرسمان
سلام و ممنون. پاسختان به ایمیلتان ارسال شده بود ولی ظاهرا ایمیلتان را اشتباه تایپ کرده بودید. پاسخ به این شرح است: طبق نظر همه مراجع، اگر طوری باشد که جلب توجه نامحرم کند (مانند تنگ بودن) پوشیدن آن در مقابل نامحرم جایز نیست و اگر موجب مفسده باشد حرام است.
میهمان
با سلام وخداقوت و همچنین عرض تسلیت وتعزیت ایام
بفرمائید که آیا امکان خرید اینترنتی مجموعه پرسش و پاسخ دانشجوئی فراهم است ویا خیر و در صورت نبودن از چه طریق دیگر می توان تهیه نمود.
پرسمان
بله، می توانید به سایت http://www.ketabroom.ir مراجعه فرمایید یا در ساعات اداری با شماره ۳۲۱۱۰۴۱۲ (۰۲۵) تماس بگیرید.
میهمان
با سلام واحترام
از تمامی دست اندر کاران پرسمان تشکر می کنم متون فوق العاده مفید در سایت قرار داده اید. قاسمیان از اساتید حوزه ودانشگاه - مشهد مقدس
پرسمان
علیکم السلام و رحمة الله
ضمن تشکر از ابراز نظر و لطفتان، امیدواریم از دیگر نظرات سازنده خود هم ما را بهره مند سازید. همچنین نایب الزیاره پرسمانی ها و همه مخاطبان عزیز در حرم حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) باشید.
موفق باشید.
میهمان
چطور میشه ادم محکم باشه تو مواجه شدن با مشکلات صبرش و بالا ببره؟
پرسمان
دوست گرامی. مهمترین عاملی که به انسان در مواجهه با مشکلات قدرت می دهد و باعث صبر و استقامت می شود ایمان به خدا و توکل به او است. انسان هر قدر مومن تر باشد، مقاومت اش بیشتر خواهد بود و دیرتر شکست می خورد.ضمنا خوشحال می شویم سوالهایتان را در صفحه ویژه درج سوال همین سایت:
https://www.porseman.com/search/newq.aspx مطرح فرمایید تا در خدمتتان باشیم. موفق باشید.
میهمان
لطفا فایل پی دی اف کتاب ها رو برای دانلود بذارید، بیشتر جواب میده.
پرسمان
هرچند نسخه متنی کتاب برای استفاده بهتر است ولی پیشنهادتان به مسؤولین مربوط انتقال می یابد. از ابراز نظرتان ممنونیم.
میهمان
سلام
آیا برای ترجمه کتاب به مترجم نیاز دارید؟
پرسمان
در حال حاضر فعالیتی در مورد ترجمه کتاب نداریم. موفق باشید.
میهمان
باسلام ودرودبرشما میشه فایل کتاب سلوک خونین را برای دانلود بزارید یا به ایمیل من ارسال کنید.
پرسمان
متاسفانه متن کتاب مورد نظر در دسترس نیست. برای تهیه اصل کتاب می توانید به سایت http://www.ketabroom.ir مراجعه نمایید و با جستجوی نام کتاب آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل تهیه فرمایید.
میهمان
با سلام و تشکر فراوان بابت زحمات شما عزیزان.آخر کتابهای چاپ جدیدتون نوشته برای خرید کتب با تخفیف ویژه به سایت mokatebe.com مراجعه کنید.خواستم بدونم صحت داره ؟
پرسمان
بله، البته در حال حاضر این سایت فعال نیست. اما می توانید به جای آن به سایت پاتوق کتاب رفته در قسمت جستجو (بالای صفحه اول سایت) عبارت «پرسش ها و پاسخ ها» را بنویسید و جستجو کنید و موارد دلخواه را خریداری نمایید.
میهمان
سلام
از خدمات اریه شده شما متشکریم در صورت امکان پی دی اف کتابها را در سایت قرار دهید.
با تشکر از شما
پرسمان
ضمن تشکر از ابراز نظرتان، سعی می شود به مرور این کار انجام شود. البته در حال حاضر هم می توانید با کپی کردن متن کتاب ها در فایل متنی، از آنها بهتر استفاده نمایید.
میهمان
با تشکر از کتابخانه خوب شما ولی طبیعتا مطالعه متن کتاب در صفحه اینترنت بسیار سخت و خسته کننده می باشد . امیدوارم تدبیری برای این موضوع بیاندیشید
پرسمان
ضمن تشکر از ابراز نظرتان، به خواست خدا در آینده نزدیک با ساختار جدید سایت در خدمتتان خواهیم بود که امید است امکانات بهتری برای مطالعه فراهم شود.
میهمان
سلام علیکم.باعرض سلام و خسته نباشید. آیا می توان کتب موجود در سایت مانن تفسیر آیات برگزیده را در قالب سی دی جهت تبلیغ امام زمان(عج)، اصول دین، غدیر،ائمه(ع) و... به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار داد؟آیا از طرف ناشر و مولف کتب مجاز هستم؟
پرسمان
اگر در ضمن مجموعه کتاب های دیگر باشد و به منظور تبلیغ دین و به طور رایگان باشد اشکالی ندارد.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.