مادی نبودن ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - ۸۳۳ بازدید

چه طور می توان عدم مادیت خدا را اثبات کرد؟

موجود مادی چیزی است که به نحوی قابل لمس و احساس باشد و جایی را پر کند؛ مانند خورشید، درخت و هوا؛ ماده محدود است و هر چه بزرگ باشد، باز هم پایان پذیر است. وسعت عظیم ترین کهکشان ها، سرانجام انتهایی دارد و بزرگ تر از آن را هم می توان تصور کرد. اما خداوند محدود نیست؛ بلکه کمال مطلق و بی نهایت است.
همچنین ماده مرکب است؛ یعنی، از ذرات، اجزا، عناصر و اتم هایی ترکیب شده است و این اجزا قابل تفکیک و تقسیم است و هر مرکب به اجزای آن و به این ترکیب نیازمند می باشد و هر جزئی، از دیگر اجزاء بر کنار است.
اما در خداوند این نیازمندی و غفلت راه ندارد؛ چون وی احاطه، علم و حضور مطلق است.
همچنین ماده قابل تغییر است؛ زیرا همه گیاهان، جانوران، حتی خورشید، دریاها و کوه ها دائماً در حال دگرگونی اند. جانوران و گیاهان، دوران رشد و فرسودگی و پژمردگی دارند. خورشید همیشه در اثر احتراق ها و انفجارهای عظیم، از وزنش کاسته می شود. کوه ها تحت تأثیر عوامل جوّی و فیزیکی تابش آفتاب، سیل، زلزلزله، سرما و... قرار دارند. اما در خداوند سبحان دگرگونی راه ندارد؛ چون نه خدا کمبودی دارد و نه گذشت روزگار و آمدن حوادث، در او تأثیر می گذارد تا او را ضعیف و فرسوده کند. اصولاً عوامل بیرون از ذات - که همه یکسره مخلوق خدا هستند- در او تأثیر ندارند. در غیر این صورت او محکوم و متأثر از غیر خود بود و این با حاکمیت مطلق پروردگار سازگار نیست.[ نگا: محمدجواد باهنر، معارف اسلامی، صص 16 - 18.]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.